Na razpis za vpis v vrtec v prihodnjem šolskem letu je kamniški javni zavod Antona Medveda prejel 463 vlog, od tega 439 vlog za vpis kamniških otrok, razpisal pa 217 prostih mest, od teh 58 za drugo starostno in 159 za prvo starostno obdobje. Razkorak (297 otrok bo prihodnje šolsko leto ostalo na centralnem čakalnem seznamu) je znova razkril, da se bo jeseni s prostorsko stisko v vrtcu spopadlo kar lepo število staršev. Še zlasti, ker je kljub zgrajenemu novemu zasebnemu Vrtcu Trobentica na Fužinah, ki sameva že polno leto, še vedno vprašljiv tudi razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju mesta Kamnik, ki se izteče sredi julija.

Dražbe pa ni in ni

Še spomladi je namreč kazalo, da bo Vrtec Trobentica, ki je v stečajnem postopku, prodan na junijski dražbi in bo zaživel jeseni. A se to ni zgodilo. Še več, junijske dražbe sploh ni bilo, zapleta pa se tudi z julijsko, katere datum še ni znan. Občinski svetniki, ki so na majski seji zahtevali, da v primeru zapletov s tem vrtcem občinska uprava takoj začne postopke za postavitev modularnih vrtcev ob obstoječih objektih, pa so si na junijski seji premislili in ubrali povsem novo pot.

Kot kaže, znova bolj verjamejo v podelitev koncesije za vseh enajst razpisanih oddelkov. Sprememba odločitve, da bodo v primeru nepodeljene koncesije takoj začeli postavljati modularne vrtce, namreč kaže, da bodo počakali na razplet usode Vrtca Trobentica in morda še pred jesenjo razpisali še en razpis za podelitev koncesije. O postavitvi modularnih vrtcev naj bi se tako ponovno odločali šele septembra. Da pa takrat ne bi imeli pred vrati vrtcev preveč odklonjenih otrok, jih bodo kar sto dodatno stisnili v že obstoječe zmogljivosti javnega zavoda. To so si zagotovili s sprejemom sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času Vrtca Antona Medveda Kamnik v šolskem letu 2013/2014. S tem sklepom bodo lahko vse oddelke povečali za dva otroka (od najnižjega normativa) in ponekod dodatno zmanjšali tudi obseg notranjih igralnih površin na otroka. Za nameček so na novo sistematizirali tudi delovna mesta zaposlenih v javnem zavodu, kjer bo poslej sistemiziranih nekaj manj delovnih mest.

»Stiskanje« otrok je zakonsko dopustno

»Vse je v skladu z zakonskimi predpisi,« zagotavljajo na občini. Direktor občinske uprave Ivan Kenda dodatno pojasnjuje, da gre za začasne ukrepe, ki jih v primeru, da jim bo uspelo podeliti koncesijo za vseh enajst razpisanih oddelkov, ne bo treba izvajati. Prav tako jih ne bo treba izvajati, ko oziroma če bodo postavili ustrezno število oddelkov modularnih vrtcev. Število teh bo odvisno od števila oddelkov, za katere ne bodo podelili koncesije. Za štiri oddelke je namreč podelitev koncesije že zdaj zelo verjetna, saj je direktor Vrtca Sonček Matjaž Škrabar že potrdil, da je vpis v razvid dejavnosti za dve lokaciji s po dvema oddelkoma že končan. Škrabar, ki je po stečaju podjetja Izri, lastnika in graditelja Trobentice, razdrl najemno predpogodbo, še vedno verjame tudi, da mu bo uspelo do jeseni odkupiti tudi Vrtec Trobentica.