Tudi na Darsu tako trdijo, da pripomb in pritožb v zvezi z avtocestnimi počivališči v zadnjem času ni veliko, se pa seveda z njimi tu in tam vseeno srečajo, vedno preučijo upravičenost vsake kritike ter po potrebi ustrezno ukrepajo. Vsako leto pa opravijo tudi raziskavo zadovoljstva uporabnikov slovenskih avtocest. Zadnja takšna analiza, opravljena na vzorcu 1244 pogostih uporabnikov avtocest, je pokazala, da so bili vprašani najbolj zadovoljni s številom bencinskih servisov, z razumljivostjo prometne signalizacije v predorih ter s številom parkirnih prostorov na počivališčih, medtem ko so bili na primer najmanj zadovoljni z izvajanjem vzdrževalnih del. Se pravi, da so v splošnem avtocestna počivališča tisti del celotnega avtocestnega sistema, s katerim so uporabniki najbolj zadovoljni.

Je pa omenjena analiza pokazala še nekaj zanimivega in pomalem nepričakovanega – da je gostinska ponudba na počivališčih najmanj pomemben dejavnik zadovoljstva uporabnikov. Ravno na tem področju pa je bil verjetno v zadnjih nekaj letih storjen največji korak naprej. Zanj so zaslužne nekatere mednarodno znane in priznane verige avtocestnih postojank, zaradi katerih se po mnenju njihovih predstavnikov na slovenskih počivališčih zdaj ustavi več tujih gostov, ki so jim tovrstni koncepti znani iz nekaterih sosednjih evropskih držav. Vsaj po gneči sodeč pa smo jih dobro sprejeli tudi slovenski vozniki.

A brez težav seveda ne gre. Nekaj jih tako že dalj časa predstavljajo posamezna manjša počivališča, na katerih je v času povečanega prometa težko vseskozi zagotavljati primerno stanje sanitarnih objektov, obenem pa so ti večkrat tarča nerazumljivega vandalizma, ki pripelje celo do kraj straniščnih školjk, umivalnikov... Še večje težave pa so v zadnjem času povezane s povečanim številom tatvin, katerih žrtve so nedolžni obiskovalci. Če smo na tem področju še nedolgo nazaj veljali za bolj varne v Evropi, se očitno zdaj počasi tudi tu približujemo stanju na počivališčih drugod po Evropi. In če smo prej govorili o koraku naprej, je bil tu storjen velik korak nazaj.