V podjetju VIVO, kar trikrat zapovrstjo najboljšem zaposlovalcu Zlate niti v kategoriji mala podjetja, želijo vsako leto narediti pomemben razvojni korak. Lani so uvedli uporabo modela samoocenjevanja, ki temelji na lestvici odgovornosti. Lestvico ocenjevanja so po besedah Mateje Pohlin in Viva oblikovali in priredili po modelu iz knjige z naslovom The Courageous Follower (Pogumen sledilec) avtorice Ire Chaleff.

»Razvili smo ga s holističnim pristopom in je zelo učinkovit, saj gre za razmišljanje o sebi, vsak posameznik se obrne vase, išče vzroke in posledice ter le to aplicira v prakso. Z modelom se učimo tudi drug od drugega in smo drug drugemu tako zgled kot tudi podpora ob učinkovitih rešitvah problemov.«

Lestvica ima sedem stopenj:

1. do 4. stopnja – neodgovoren zaposleni (1. Ne poznam in se ne zavedam; 2. Krivim druge; 3. Iščem izgovore; 4. Čakam in upam).

5. do 8. stopnja – odgovorni zaposleni (5. potrditev realnosti, 6. sprejmem problem, 7. poiščem rešitev, 8. rešim problem).

Gre za (samo)ocenjevanje zaposlenega, ocenjujejo ga sodelavci in strokovne službe. Posameznik pogleda vase, kje se vidi tisti dan in naredi oceno, kaj bi bilo lahko boljše in kaj je potrebno še storiti.

Visoko motivirani

Z modelom se preizkušajo dnevno, tedensko, mesečno in letno v želji po nadgradnji učinkovitosti in osebnega zadovoljstva zaposlenih. Lestvica odgovornosti je že postala del vsakdana. Zaposleni jo uporabljajo dnevno na projektih, v medsebojnih interakcijah ter o njej razmišljajo tako sami kot skupaj v timu ter s strokovnimi službami. »Vsakokrat, ko se srečamo, sodelavci radi poročajo o rezultatih, še posebno, če se ocenijo z najvišjo oceno na lestvici,« pravi Mateja Pohlin.

Po njenem mnenju je model primeren tudi za srednje velika in velika podjetja, saj podobne modele uporabljajo tudi multinacionalke, kot primer Westinghouse Electric Company.

»V Vivu model uporabljamo vsi, ne glede na delovno mesto in vlogo, ki jo ima posameznik v timu. Sicer pa uvajanje samoocenjevanja ni bilo težavno. Potrebovali smo le nekaj časa, da smo se na lestvico navadili. Zdaj je del našega vsakdanjika, shranila se nam je v podzavest in jo uporabljamo že avtomatično. Opažamo, da smo se razvili v bolj samoiniciativne, odgovorne in učinkovite posameznike. Vivovci so jo dobro sprejeli, prav tako jo dobro sprejemajo tudi vsi, ki se vključujejo v naš kolektiv. Zaposleni se večkrat pošalijo, da jo uporabljajo tudi izven delovnika v domačem okolju ter med prijatelji.«

Bolj zavzeti nad probleme

Z implementacijo modela smo prišli do boljših rezultatov pri reševanju problemov, ki nastajajo med delom, sodelavci čutijo večjo odgovornost na projektih ter večjo zavzetost za rešitev problema. Zaposleni na projektih podajajo tudi več svojih predlogov, rešitve predlagajo sami.

Implementacija lestvice je povečala medsebojno zaupanje in povezanost, hkrati pa se težave ne prelagajo na druge, temveč jih rešujejo zaposleni sami. Posledično je medsebojna energija podjetja bolj pozitivna, saj se problemi rešujejo sproti ter stalno iščejo nove rešitve ter nove predloge za izboljšanje stanja. Nove sodelavce ob vključitvi v delo zaposleni z uporabo lestvice radi seznanijo kar zaposleni sami, saj menijo, da je delo z implementacijo lestvice boljše in učinkovitejše.