Načrtov, kaj bi lahko delovalo znotraj zidov v občinski lasti na naslovu Poljanska cesta 97, je bilo v preteklosti že veliko. Od leta 2008, ko je prenehalo najemno razmerje zadnjemu najemniku Mohorjevi družbi, se je najprej leta 2010 pojavila ideja, da bi v to vilo lahko preselili materinski dom iz Trnovega. Ker je okoli dvoetažne stavbe še dovolj prostora, kjer bi lahko uredili prostorno otroško igrišče za otroke iz materinskega doma, se je ta lokacija zdela primerna tudi predstavnikom ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nato pa so se nenadoma odločili za hišo iz leta 1933 na Jarški cesti, ki bi jo morali že zrušiti in zgraditi novo. Hkrati so morali materam in otrokom zagotoviti začasno lokacijo na Celovški cesti, kjer še danes čakajo na novi dom.

Zatem je občina še enkrat spreminjala namembnost zemljišča na Poljanski 97, ko je oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dal pobudo za spremembo v osrednje področje centralnih dejavnosti – za potrebe državnega biotehniškega izobraževalnega centra. Pobuda je bila sprejeta, a ni nikoli prišlo do dogovora s pristojnim ministrstvom. V vmesnem času pa je občina sprejela odločitev, da bo stavbo kar prodala. Ocenili so, da bi morali zanjo dobiti najmanj 800.000 evrov, vendar ni bilo resnega zanimanja za nakup in bodo zdaj stavbo raje namenili enemu od svojih zavodov.

»Mestna občina Ljubljana skupaj z zavodom za oskrbo na domu že dalj časa ugotavlja, da so njihovi prostori neustrezni, razpršenost zavoda po različnih lokacijah pa predstavlja precejšnjo oviro. Zagotovitev ustreznejših prostorov je pomembna dolgoročno tudi zaradi racionalizacije časa, materiala in sredstev, kar je zaradi trenutne razpršenosti nemogoče zagotoviti,« odgovarjajo na občinskem oddelku za zdravje in socialno varstvo. Zavod za oskrbo na domu ima danes sedež na Ambroževem trgu, v njegovem okviru pa delujejo še štiri enote po vsej Ljubljani. Za sanacijo objekta, da bo primeren za dejavnosti zavoda, bo tako občina namenila 400.000 evrov, dokončanje pa je predvideno v prvi polovici leta 2014.