Kot pravi vodja obnove dvorca in tajnik občine Jože Papež, računajo, da bodo 85 odstotkov sredstev pridobili iz evropskih sredstev, preostanek pa bo zbrala občina Vipava. Papež še dodaja, da bo nadaljevanje obnove zagotovilo ohranitev bogate kulturne dediščine izjemne arhitekturne vrednosti in bogatih notranjih dekoracij. Občina pa bo z obnovo pridobila tudi osnovno infrastrukturo za nadaljnji razvoj občine kot univerzitetnega središča, ki bo zagotavljala gospodarski, družbeni in socialni razvoj občine. Univerzitetno središče bo s tem pridobilo urejene prostore za izvajanje novih študijskih programov druge stopnje rastlinske in mikrobne tehnologije, center za raziskave staranja, center za biomedicinske znanosti in inženiring ter nastanitvene zmogljivosti, ki bodo na voljo tudi zunanjim uporabnikom.

Po besedah Jožeta Papeža se bodo najprej lotili obnove lesenega mostu. Na ta način bodo gradbinci lahko tudi prišli do objekta s težkimi stroji. Razpis za izvedbo del bodo objavili prihodnji mesec.

Baročni dvorec Lanthieri je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, čas nastanka pa sega v leto 1659. V obnovljenih delih dvorca je dobila za 85 let 1900 kvadratnih metrov površin v najem visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo novogoriške univerze, del pa je namenjen za potrebe občine.