Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je ugodilo pritožbi Lafargeu cementa zoper marčevsko odločbo Agencije RS za okolje (ARSO), s katero so zavrnili njihovo vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za sosežig gum, odpadnih olj in plastike, in zadevo vrnilo v ponovni postopek odločanja na ARSO. Vendar razlog za odpravo odločbe ni vsebinski, temveč je napaka ARSO, da v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ni vključil nevladne okoljske organizacije Focus in Pravno-informacijskega centra človekovih pravic in okolja (PIC), ki sta se prijavila kot stranska udeleženca v postopku.

Omenjeni okoljevarstveni organizaciji sta se namreč v postopek skušali prijaviti že novembra lani, vendar ju je ARSO januarja letos zavrnil, zato sta sprožili upravni spor, v katerem jima je sodišče pritrdilo in zahtevalo ponovno odločanje o njuni udeležbi v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja Lafargeu cementu. Poleg prebivalcev, ki živijo na vplivnem območju cementarne, imajo namreč pravico kot stranski udeleženci v postopku sodelovati tudi nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, ugotavljajo na MKO, kjer so postopek vrnili ARSO, ker menijo, da bo tako hitreje in bolj ekonomično.

Postopek odločanja o okoljevarstvenem dovoljenju za trboveljsko cementarno se bo torej nadaljeval tako, da bo ARSO ponovno odločal, ali se Focusu in PIC prizna položaj stranskega udeleženca. Če jima bo to omogočil, bosta organizaciji dobili priložnost, da predstavita dejstva in okoliščine, ki so po njunem pomembne za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ARSO pa bo nato znova moral odločati o zahtevku Lafargea cementa za izdajo dovoljenja za sosežig odpadkov, so pojasnili na okoljskem ministrstvu.

V Lafargeu odločbe ministrstva ne komentirajo, saj kljub temu, da je ugodila njihovi pritožbi, takšne utemeljitve niso pričakovali. V Eko krogu pa jo na eni strani pozdravljajo, saj menijo, da lahko s Focusom in PIC vzamejo moč Lafargeu pri »blefiranju o vplivnem območju za ograjo njihovega dvorišča«, je dejal Uroš Macerl, predsednik Eko kroga in stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru lahko ARSO po njegovem odloči enako kot marca, ko so zavrnili Lafargeev zahtevek za izdajo dovoljenja, po drugi strani pa Macerla skrbi, da se vse preveč vrti okoli postopkovnih zadev, nihče pa ne odloča o vsebini, torej o razlogih za oziroma proti sosežigu gum, odpadnih olj in plastike v trboveljski cementarni. »Čas je, da ARSO že vendarle jasno in glasno pove, da v Zasavju, v tej tovarni, ki leži v neprevetreni dolini, ob vseh zdravstvenih raziskavah in težavah z onesnaženim zrakom ne gre niti razmišljati o sežigu odpadkov. Edina sprejemljiva možnost je uporaba čistega energenta, brez petrolkoksa,« je poudaril Macerl in dodal, da je naloga ministrstva za kmetijstvo in okolje in ARSO, da skrbita za zdravje ljudi in varstvo okolja. slo