Direktor družbe Mijaks investicije Miha Jarc je z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem včeraj podpisal pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu na projektu gradnje oskrbovanih stanovanj v Dravljah pri domu starejših občanov. S podpisom se je Jarc zavezal, da bo v dveh letih pripravil projektno dokumentacijo, pridobil gradbeno dovoljenje in zgradil dva objekta s 54 oskrbovanimi stanovanji ter jih deset predal občini.

Mijaks bo zgradil 22 enosobnih stanovanj z enim ležiščem, 16 dvosobnih stanovanj z dvema ležiščema in 16 garsonjer. V sklopu pogodbenih obveznosti bo moral urediti tudi 46 zunanjih parkirnih mest in okolico obeh objektov, ki ju bo moral upravljati in stanovalcem zagotavljati oskrbo, je pojasnil direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink. Skupna vrednost projekta brez davka na dodano vrednost znaša približno 5,5 milijona evrov.

Spomnimo, Mijaks bo moral projektiranje in gradnjo v celoti financirati sam. Občina je kot javni partner v ta projekt vložila svoje nekaj več kot 4000 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Na ta račun bo po gradnji postala lastnica 10 oskrbovanih stanovanj, družba Mijaks investicije pa bo lastnica preostalih 44. Občinski stanovanjski sklad ima sicer še 60 oskrbovanih stanovanj v Centru starejših občanov v Trnovem in 12 v Murglah. Slednja je prav tako gradila družba Mijaks investicije.

Javni stanovanjski sklad pa je ravno v teh dneh začel intenzivno delati na še enem projektu, in sicer na gradnji soseske Polje III z nekaj manj kot 150 stanovanji. Sklad je že marca letos pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo šestih objektov in 213 parkirnih mest, od tega 124 pokritih. Sklad je nedavno objavil javni razpis, s katerim bo izbral gradbeno podjetje, ki naj bi sodeč po predlogu rebalansa finančnega načrta sklada že predvidoma jeseni začelo z gradnjo soseske. Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati do 25. julija. Sklad prav tako že išče izvajalca nadzora v času gradnje soseske Polje III. Ponudniki, ki jih zanima ta posel, morajo svoje ponudbe oddati do 16. julija.