Na Onkološkem inštitutu se že vse od selitve v nove prostore pri Medicinski fakulteti soočajo s težavami prometne ureditve v okolici inštituta, pri čemer jim, kot so pojasnili, velike težave predstavlja predvsem nepravilno parkiranje na Lipičevi ulici ob Ljubljanici. Že v dopoldanskih urah je namreč na ulici ob nabrežju reke moč opaziti kolono vozil, delno parkiranih na voznem pasu in delno tudi na pločniku, čeprav parkiranje tam za zdaj ni dovoljeno. »Ker je to intervencijska pot, nepravilno parkiranje onemogoča dostop intervencijskim vozilom,« pojasnjujejo na inštitutu, kjer so skupaj z ljubljanskim kliničnim centrom in medicinsko fakulteto že pred petimi leti na mestne oblasti naslovili pobudo za reševanje problematike, vendar do dogovorov takrat ni prišlo. »Predlagano rešitev je občina sicer sprejela, a s pripombo, da bo izvedljiva šele po koncu gradnje Fabianijevega mostu,« so še sporočili z inštituta in dodali, da so vzdolž svojih stavb promet sicer skušali urejati sami, vendar pri tem niso bili prav uspešni.

Kmalu potopni količki in enosmerna ureditev

Sedaj, ko je Fabianijev most končan, pa bo do rešitve problema, h kateremu prispevajo tudi zaposleni na inštitutu in v sosednjih ustanovah, ki pogosto prav tako nepravilno parkirajo na cesti, vendarle prišlo. »Omenjeno območje je v upravljanju Univerzitetnega kliničnega centra oziroma zdravstvenih ustanov, ki tudi določajo parkirni režim. Z njimi trenutno potekajo dogovori,« so sporočili z mestnega redarstva in občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter pojasnili, da je na območju predvidena postavitev potopnih količkov, dovoz in prevoz pa bo dovoljen samo z elektronsko kartico, medtem ko bi se z načrtovano enosmerno ureditvijo ceste, ki sicer še ni dogovorjena, omogočilo tudi enostransko parkiranje za potrebe tamkajšnjih zdravstvenih ustanov.

Enosmerna tudi Ulica Jana Husa na Kodeljevem

Probleme s stoječo pločevino na pločnikih in nekaterih ulicah imajo tudi prebivalci Kodeljevega. Ulice na območju tamkajšnje osnovne šole in fakultete za šport so polne nepravilno parkiranih avtomobilov, zato na mestni občini načrtujejo enosmerno ureditev Ulice Jana Husa ter dela Kosovelove ulice, kjer bi potem uredili parkiranje na cesti. »Predviden je tudi dvig križišča Gortanove in Kosovelove ulice ter ureditev pločnika v podaljšku Gortanove proti fakulteti za šport,« so še sporočili z občine.