Kočevje. V Kočevju se bodo lotili obnove zastarelega kina in ga spremenili v večnamensko središče za kulturne dejavnosti. Občina, ki bo krila vse stroške naložbe, bo za uresničitev projekta morala najeti posojilo v višini 400.000 evrov.

Za prenovo stavbe, domačinom znane kot kino, je občina nameravala odšteti okoli 750.000 evrov, a bo, kot kaže, morala plačati še več. Vsa podjetja, ki so se prijavila na razpis za rekonstrukcijo objekta, so po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča navedla višje cene, zato bo občina najverjetneje zvišala vrednost naložbe. Naložbe, o smiselnosti katere je podvomilo kar nekaj kočevskih svetnikov.

»S tem projektom se bo izjemno visoka zadolženost občine povečala še za 400.000 evrov,« opozarja samostojni svetnik Davor Štamfelj. »Za tri milijone evrov smo se že zadolžili. Če se že zadolžimo, bi pričakovali, da se zadolžimo za takšno dejavnost, ki nam bo nekaj vrnila,« je kritičen tudi svetnik Marko Vizjak, ki poudarja, da mora občina stavbo zapolniti s takšnimi dejavnostmi, ki bodo pritegnile občinstvo.

Kočevska občinska uprava namreč pred sprejetjem naložbenega programa za večnamensko središče za kulturne dejavnosti ni naredila nobene analize, s kakšnimi vsebinami bi bilo smiselno zapolniti obnovljeno stavbo. Prebilič poudarja, da nobena naložba v kulturne dejavnosti ni finančno upravičena, med argumenti za obnovo skoraj osemdeset let stare stavbe v središču Kočevja pa našteva: visoke stroške vzdrževanja energetsko potratne stavbe, propadanje objekta, nesmotrno razporejene prostore in pomanjkanje kulturnih dejavnosti v Kočevju. Mesto ob Rinži namreč nima ne kulturnega doma ne mladinskega središča, nekoč velika kinodvorana pa zaradi dotrajanosti objekta in stare opreme že več kot desetletje ni privabljala množičnega občinstva; posamezne kinopredstave so zaradi pomanjkanja interesa celo odpadle.

Izbrani izvajalec – ponoven razpis za rekonstrukcijo objekta naj bi izšel po sprejetju rebalansa letošnjega občinskega proračuna – bo moral porušiti nekaj prizidkov, obstoječo kinodvorano preurediti v večnamensko dvorano, v kateri bosta kinodvorana z dvaindevetdesetimi sedeži in manjša predavalnica. V obnovljeni stavbi bo tudi pet pisarn, prostor za druženje, garderobe in nova projektna kabina, vgradili pa bodo tudi dvigalo. Prebilič je pojasnil, da za delovanje centra ne nameravajo ustanoviti novega javnega zavoda, ampak bo ta spadal pod okrilje kočevskega javnega zavoda za šport. Vsa tri društva, ki so do sedaj uporabljala dvorano ali pisarno v stavbi, pa so že našla nadomestne prostore.