Logatec. Svet zavoda zdravstvenega doma Logatec bo 16. julija objavil razpis za izbiro novega direktorja zdravstvenega doma, ki lani ni bil uspešen. Toda kaže, da tudi letos ne bo minil brez zapletov.

»Glavno vprašanje bo, ali v teh časih zaradi nujnosti varčevanja potrebujemo direktorja za polni delovni čas ali bi bil direktor lahko zdravnik oziroma zaposlen v zdravstvenem domu, ki bi direktorsko funkcijo opravljal štiri ure,« je izpostavil Rafael Krvina, novi predsednik sveta zavoda. Spremenjeni statut zdaj omogoča, da direktorski položaj zasede zunanja oseba.

Odstopila v. d. strokovne vodje

Svet zavoda pa se ne bo mogel izogniti niti naraščajočim nesoglasjem in kritikam na račun dela trenutne vršilke dolžnosti direktorice Tanje Miklavc Maček, ki je napovedala ponovno kandidaturo. Zaradi nestrinjanja z njenim načinom vodenja je pred kratkim odstopila vršilka dolžnosti strokovne vodje Andrea Turk Šverko. »Strokovne odločitve morajo biti v mojih rokah, sicer zanje ne morem  prevzemati odgovornosti,« nam je jedrnato pojasnila svojo odločitev.

Spomnimo, da je bila Miklavc-Mačkova, sicer ekonomistka, javnosti pa bolj znana kot nekdanja predsednica uprave Triglav družbe za upravljanje, za vršilko dolžnosti direktorice imenovana, potem ko občinski svet ni potrdil kandidatke, ki jo je na lanskem razpisu kot najprimernejšo izbral svet zavoda in je bila hkrati zaposlena v zdravstvenem domu.

Primarijka Jasna Čuk Rupnik, nekdanja direktorica zdravstvenega doma, ki po upokojitvi še vedno vodi center za preventivo in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, je prepričana, da se je njena takratna ocena, da gre pri kadrovanju Miklavc-Mačkove za »politični fiasko« občine, žal potrdila. Očita ji nestrokovne odločitve, saj nima izkušenj z vodenjem zdravstvene ustanove, ima kršitve aktov in neprimeren odnos do zaposlenih, kar bi lahko vplivalo tudi na kakovost dela s pacienti. Ker je zdravstveni dom po njeni oceni »resno ogrožen v kadrovski in finančni integriteti«, je Čuk-Rupnikova občinskim svetnikom predlagala, naj zahtevajo revizijo poslovanja zavoda. Občinski svetnik Miran Obreza ob tem meni, da ima funkcijo nadzora v prvi vrsti svet zavoda, od katerega pričakuje odgovornost in tudi  pravočasno ukrepanje ob morebitnih nepravilnostih. Svet zavoda je medtem predlagal mediacijo.

Konec »finančnega razkošja«

Nasprotno pa logaški župan Berto Menard nesoglasja in odpore povezuje z nujno racionalizacijo in rezi bonitet pod novim vodstvom, s čimer pa se nekatere »strukture, ki so v organizaciji že dalj časa zaposlene«, po njegovem mnenju očitno nočejo sprijazniti. Župan ocenjuje, da je dobro, da vodenje ustanove vsake toliko prevzame oseba, ki ni iz sistema, ker laže zazna pomanjkljivosti in neobremenjeno uveljavi kakovostne rešitve. »Mislim, da je bil z imenovanjem sedanje vršilke dolžnosti direktorice ta cilj dosežen, zato v tem trenutku ne vidimo razloga, da je ne bi podpirali,« je zatrdil Menard.

»Pred izborom za direktorja se vršijo pritiski določenih zaposlenih na člane sveta zavoda in občinske svetnike, naj me pri kandidaturi ne podprejo,« nam je odgovorila Miklavc-Mačkova, ki o vzrokih ne želi javno govoriti. Glede pomanjkanja kadrov in problematike fluktuacije zdravnikov, kar je bila ena glavnih težav logaškega zdravstvenega doma, pa meni, da se je trend odhajanj ustavil, »če seveda upoštevamo objektivno okoliščino, da se je ena zdravnica upokojila in jo je nadomestila druga, zdravnica na področju ortodontije pa je prevzela koncesijo v Ljubljani, a še naprej nemoteno dela po podjemni pogodbi v ZD Logatec«.