Kranj.V modi je študentsko delo, prav tako dobrodošli so v trgovskih centrih mladi z nedokončano srednjo šolo, saj za opravljanje trgovskega poklica trgovska šola ni potrebna. Zato ta v Kranju dobesedno izumira oziroma bodo na njej po zdaj znanih podatkih letos znova vpisali kar 33 frizerk in frizerjev. Za letnik in še za eno skupino, čeprav je frizerjev in frizerk na Gorenjskem dovolj za nekaj generacij naprej in je na šoli skupaj še 140 frizerjev in frizerk. Tesarja in zidarja pa ni niti enega. Jih sploh ne izobražujejo več, saj ni bilo zanimanja.

Neverjeten je podatek, da bodo v novem Šolskem centru Kranj, kamor so bile po zadnjih državnih posegih v organizacijo šol umeščene frizerska, gradbena in še nekatere šole, vpisali po sedanjih podatkih več frizerjev in frizerk kot pa pečarjev – keramičarjev in trgovcev skupaj!

Dubravka Furar s kranjske enote zavoda za zaposlovanje nam je sporočila, da zasedajo frizerji med vsemi 8349 nezaposlenimi eno vodilnih mest: kar 90 jih je prijavljenih na zavodu v Kranju. Poleg njih še 349 prodajalcev in 72 trgovskih poslovodij. Z lučjo pri belem dnevu pa so delodajalci iskali zidarje, tesarje, železokrivce, varilce, kuharje natakarje in tudi ekonomske tehnike.

Šolski center Kranj trenutno beleži le osem kandidatov za gradbenega tehnika, v štirih letnikih pa jih je le 40. Kranjske strokovne šole (obutvena, gumarska, tekstilna...) so že izginile, zadnji posegi države v organizacijo srednjih šol pa so vzbudili veliko polemik. Nastala je nova Gimnazija Franceta Prešerna, razpadel je šolski center, ki je združeval tudi programe ekonomski tehnik, administrator ter seveda programe v gradbeništvu, frizerje, trgovce. Vse te so potisnili v Šolski center Kranj, kjer izobražujejo v glavnem tehnične poklice, in tam je pristala tudi Srednja strokovna in gradbena šola.

Vršilka dolžnosti ravnateljice Romana Furlan Lazar reorganizacije ni želela komentirati, za mesto ravnateljice se ni prijavila. Dejstvo, da bodo na šoli letos vpisali nove frizerje, čeprav teh na zavodu ne manjka, pa je komentirala: »Kot veste, mrežo šol vzpostavlja država, mi pa smo izvajalci!«

Vsi poklici, kjer je bilo treba kaj storiti s pridnimi rokami in bistro glavo, so tako dejansko izginili (čevljar, šivilja, tesar, zidar), kot sta izginili tudi tekstilna in obutvena industrija. Si bodo torej mladi v prihodnje služili kruh s slikanjem lepše prihodnosti? Težko: še lani so vpisali v prvi letnik 22 pleskarjev oziroma črkoslikarjev, letos se za to zanima 10 devetošolcev. šu