Višina zadolževanja ostaja pri šestih milijonih evrov

V rebalansu so prihodki Mestne občine Ljubljana (MOL) določeni v višini 312,3 milijona evrov, kar je 3,5 milijona manj kot v sprejetem proračunu. Odhodki v rebalansu pa znašajo 310,2 milijona evrov, kar je 2,5 milijona evrov manj kot v sprejetjem proračunu za leto 2013. Višina zadolževanja ostaja pri šestih milijonih evrov.

Sredstva za obnovo športne dvorane Tivoli se z rebalansom zmanjšujejo, saj je za letos načrtovana okoli devet milijonov evrov vredna obnova padla v vodo. S pogajanji izbrano podjetje Zir je namreč odstopilo od podpisa pogodbe. Za letos je tako v rebalansu za Tivoli namenjenih okoli 250.000 evrov, za leto 2014 pa je ponovno v načrtu nekaj več kot devet milijonov evrov.

Zaradi načrtovane večje obnove dvorane Tivoli so mestni svetniki na izredni seji konec aprila potrdili povišanje sredstev za ta namen, do njih pa so prišli s tem, da so dobrih 588.000 evrov odvzeli Muzeju športa, 2,68 milijona evrov večnamenski športni dvorani Stožice in slabih 581.000 evrov kopališču Kolezija. Z rebalansom pa se za postavko obnova kopališča Kolezija za letos ponovno namenja nekaj več kot 580.000 evrov, za leto 2014 pa je načrtovano, da bo za kopališče namenjenih 7,8 milijona evrov.

4,5 milijona evrov za Stožice

Če bo rebalans na seji mestnega sveta potrjen, bodo dodatnih sredstev v višini 4,5 milijona evrov deležne tudi Stožice. Župan Zoran Janković je na svoji zadnji novinarski konferenci dejal, da je MOL podpisala pogodbo v vrednosti 119 milijonov evrov brez DDV, do sedaj pa plačala 114 milijonov evrov brez davka. V rebalansu načrtovani znesek je po Jankovićevih besedah namenjen zunanji ureditvi Stožic, če se bo ta nadaljevala.

Sicer pa se z rebalansom povečujejo tudi sredstva, ki jih MOL namerava dobiti iz Evropske unije, in sicer so v proračunu znašala 693.378 evrov, v rebalansu proračuna pa je predvidenih 217.294 evrov več. Dodatna sredstva namenjajo tudi za Živalski vrt Ljubljana, med drugim za ureditev ograde za sibirske tigre. Na tej postavki z rebalansom dodajajo nekaj več kot pol milijona evrov. Nekaj manj kot pol milijona pa občina z rebalansom jemlje postavki zdravstveno varstvo, za katero je v veljavnem proračunu namenjenih 4,7 milijona evrov.

Predvideno je tudi znižanje sredstev za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju. Projekt ureditve Špice je bil namreč umeščen v projekt Ljubljana za zeleno mobilnost, za katerega je MOL prijavila sofinanciranje iz EU skladov. Vloga MOL je bila zavrnjena, v teku pa je pritožbeni postopek na upravnem sodišču, so pojasnili v gradivu za sejo.