Brežice.Pretekli teden predstavljena nova cestna povezava med Brežicami in Krškim, imenovana vrbinska cesta, je med nezadovoljnimi nad traso pričakovano sprožila reakcijo, ki je privedla do ustanovitve civilne iniciative ter sklica zbora krajanov brežiške primestne krajevne skupnosti Šentlenart.

Razprava na zboru je pokazala, da prebivalci gradnji ceste v glavnem ne nasprotujejo, moti jih le njen zaključek, ki bi z zahodne strani zarezal v strjeno naselje in jim zaradi dodatnega hrupa, tresljajev in izpušnih plinov porušil zdajšnji mir. Kot največji kamen spotike so v tem delu izpostavili načrtovano gradnjo dveh krožnih križišč, kar bi pomenilo, da bi imeli na razdalji vsega 300 metrov poleg obstoječega pri Tušu kar tri krožišča, kar bi zaradi pričakovanega povečanja medmestnega tranzitnega prometa privedlo do prometnih zamaškov in vseh z njimi povezanih nevšečnosti. »Zaradi teh nesprejemljivih rešitev bomo Direkciji RS za ceste predlagali spremenjeno, za nas in za bližnjo industrijsko cono Brezina ugodnejšo ter obenem cenejšo rešitev, saj bi načrtovani delno pokriti vkop v Šentlenartu odpadel,« je povedal Boris Papac iz civilne iniciative.

Konkretno to pomeni, da bi se del pred kratkim potrjene trase brežiške vzhodne obvoznice v smeri proti zahodu nadaljeval po severni strani železniške proge, prečkal industrijsko-podjetniško cono Brezina, nato pa bi cesta pri nekdanjem Petrolovem skladišču pod železniško progo zavila na jug, se tam priključila na predstavljeno traso vrbinske ceste ter nadaljevala proti Krškemu.

Zbrani so kot povsem nesprejemljivo in nerazumljivo označili tudi rešitev v naselju Gornji Lenart z 91 gospodinjstvi in približno 230 prebivalci. Vas že zdaj na pol seka mednarodna železniška proga Ljubljana–Zagreb, po predvideni ukinitvi tamkajšnjega nivojskega križanja pa bi bilo naselje brez neposredne prometne povezave med severnim in južnim delom trajno prepolovljeno. Osnutek državnega prostorskega načrta za vrbinsko cesto v Gornjem Lenartu namreč ne predvideva niti podvoza za pešce, kolesarje in kmetijsko mehanizacijo, kot nameravajo podobne primere rešiti v sosednji krški občini. V civilni iniciativi se bodo v naslednjih dneh lotili zbiranja podpisov pod peticijo proti obstoječem predlogu zaključka trase vrbinske ceste.