Naložba obsega ureditev novega urgentnega centra, vključno z opremo. Pri tem bodo deloma porušili oziroma rekonstruirali in adaptirali obstoječi izzidani del na severozahodnem delu osnovne stavbe bolnišnice, deloma pa bodo zgradili novogradnjo oziroma dozidali omenjeni izzidani del bolnišnične stavbe. Projekt vključuje tudi gradnjo novega urgentnega dovoza za reševalna vozila s pokrito ploščadjo. Z gradnjo urgentnega centra bosta tako na enem mestu združeni primarna in bolnišnična urgentna služba, kar bo izboljšalo zdravstveno oskrbo in prispevalo k bistveno boljšim možnostim diagnostične in terapevtske obravnave, je povedala Marina Barovič, direktorica SBT, ki je bila novice o sofinanciranju projekta iz evropskih sredstev izjemno vesela, saj je odločba ministrstva plod štiriletnega dela. Po njenem bodo z urgentnim centrom največ pridobili Zasavci oziroma bolniki, ki bodo od konca leta 2014, ko je predvidena gradnja centra, nujno medicinsko pomoč prejeli na enem mestu.

Do srede bo sicer ministrstvo za zdravje, ki je odgovorno za izvajanje projekta, še zbiralo ponudbe za gradbena in obrtniška dela ter montažo opreme v urgentnem centru. Če bodo izbrali izvajalca in nihče od ponudnikov ne bo zahteval revizijskega postopka, se bo gradnja centra lahko začela že avgusta, je pojasnila Barovičeva. slo