Ilirska Bistrica. Ilirskobistriška občina je bržkone edina občina pri nas, ki celo poletje občane razveseljuje s subvencioniranimi avtobusnimi vozovnicami za prevoz na celodnevno kopanje na bližnjo kvarnersko obalo. Moščeniški Dragi, znanemu letoviškem kraju v Kvarnerju s čistim morjem in plažo z majhnimi kamenčki, kamor že tradicionalno najraje zahajajo, Bistričani radi rečejo kar »bistriška plaža«. Prvi avtobus, ki so ga organizatorji in potniki poimenovali kopalni avtobus, je namreč iz Ilirske Bistrice v Moščeniško Drago odpeljal pred več kot tridesetimi leti. Bistričane je na kopanje vozil tudi po osamosvojitvi, zadnja leta pa prevoze subvencionira občina.

Kljub bojaznim, da bi dolgoletno tradicijo letos utegnilo ogroziti dejstvo, da občina še vedno ni sprejela proračuna, subvencionirani kopalni avtobus tudi letos bo. Župan Emil Rojc nam je povedal, da so na občini pridobili pravno mnenje ministrstva za finance, ki potrjuje, da lahko sklenejo pogodbo o subvencioniranju.

Na ministrstvu za finance so v zvezi s primerom ilirskobistriške občine, kjer so v zagati tudi glede financiranja preostalih programov, pojasnili, da se smejo v obdobju začasnega financiranja sredstva uporabiti sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu preteklega leta in za iste programe kot v preteklem letu. »V obdobju začasnega financiranja so tako omejeni skupni obseg sredstev in nameni, za katere se lahko sredstva porabijo, ni pa višina posameznih proračunskih postavk omejena niti na višino porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto niti na financiranje po dvanajstinah proračuna za preteklo leto,« so nam povedali.

Priljubljen pri mladini in upokojencih 

Občina je lani za financiranje avtobusnih prevozov v  času šolskih počitnic namenila 14.000 evrov, kar je poleg poletnih prevozov v Moščeniško Drago obsegalo še zimske prevoze na smučišča. V osnutku proračuna za letošnje leto je bil predviden višji znesek. Občinski svetnik Rok Jenko, ki je pred leti predlagal občinsko subvencioniranje avtobusa, nam je povedal, da je podal pobudo, da bi kopalni avtobus zaradi velikega zanimanja vozil celo vsak dan med tednom. Toda letos bo, kot kaže, ostalo tako kot lani. Kopalni avtobus bo vozil trikrat na teden, vsak ponedeljek, sredo in petek, v juliju in avgustu. Enake kot lani naj bi bile tudi cene: za najmlajše bo brezplačen, za mlade in upokojence naj bi povratna vozovnica stala štiri evre, za preostale občane pa osem evrov. Študentom bo vozovnico dodatno subvencioniral tudi Klub študentov občine Ilirska Bistrica. Župan je napovedal, da bodo ponudbe za izbiro prevoznika začeli zbirati v teh dneh, prevozi pa naj bi se, tako kot lani, začeli z začetkom julija.

Monika Bukovec iz prevozniškega podjetja Arriva Dolenjska in Primorska (nekdanja Veolia Transport), ki je prevoze izvajala zadnja leta, nam je povedala, da je med občani kopalni avtobus zelo dobro sprejet. Praviloma vsakič odpeljeta dva, celo trije ali več avtobusov, med potniki pa prevladujejo upokojenci in mladi, za katere je to ena redkih možnosti preživljanja prostega časa med počitnicami. Še posebno dobrodošla je za starše otrok, ki so v službah, in tiste, ki si dopusta na morju ne morejo privoščiti. Potniki pa kot dobro stran kopalnega avtobusa izpostavljajo tudi, da se na ta način izognejo kolonam na meji, utrujajočemu iskanju parkirnega prostora in plačilu parkirnine.