Mednarodni olimpijski komite (MOK) po vsem svetu izvaja številne projekte, s katerimi širi idejo olimpizma in promovira šport kot celoto. Eden izmed stalnih, ki je na sporedu vsako leto, je Olimpijski dan, s katerim počastimo ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je bila 23. junija 1894.

Olimpijsko gibanje ustvarjamo prav vsi – vrhunski športniki s svojimi nastopi na športnih tekmovanjih, rekreativni športniki, ki stremijo k zdravemu telesnemu duhu in se zgledujejo po najboljših na tem področju, navijači, ki s pokazano srčnostjo bodrijo slovenske športnike in ustvarjajo nepozabno igro čustev, ter vsi tisti, ki skrbijo, da se športni ustroj neprestano vrti in izpopolnjuje. Kot pravi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Jacques Rogge – šport je več kot le gibanje, je način življenja.

Gibanje, učenje, odkrivanje

Olimpijski dnevi se danes razvijajo v veliko več kot zgolj športni dogodek. So priložnost, da spodbudimo mlade in ne tako mlade, ne glede na njihovo športno predznanje in sposobnosti ali njihovo socialno ozadje, h gibanju, k učenju o koristnosti telesne aktivnosti, odkrivanju novih športov in razmisleku o olimpijskih vrednotah odličnosti, prijateljstva in spoštovanja.

Temelječ na treh stebrih – gibanje, učenje, odkrivanje – nacionalni olimpijski komiteji ob tekih organizirajo športne, kulturne in vzgojne programe. Nekatere države so dogodek vključile v šolski kurikulum. V zadnjih letih mnogi olimpijski komiteji v sklopu praznovanja Olimpijskega dne organizirajo tudi razstave, koncerte... Več informacij najdete na spletni strani www.olympic.si kea