Svet Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC, ki je v približno 60-odstotni lasti države in občin, včeraj ni mogel zasedati, saj mu je načrte prekrižala usklajena akcija zaposlenih v agenciji. Ko so se predstavniki občin namreč zbrali v stavbi, so v sejni prostor prišli zaposleni in zahtevali, da jih župani in ostali zbrani gorenjski predstavniki poslušajo. Njihov osnovni namen je bil preprečiti, da bi svet direktorju Bogu Filipiču zaradi likvidnostnih težav znižal mesečno plačo, ki trenutno znaša 5000 evrov bruto.

»Mislil sem, da gre za nekakšen pevski zbor, šele kasneje sem dojel smisel protesta. Ker ta tematika ni bila na dnevnem redu in ker se seje ni dalo izvesti, saj jo je zapustila tudi zapisničarka, smo odšli v prostore Mestne občine Kranj in sprejeli sklep, da direktorja Bogomirja Filipiča pozovemo, naj nam pove, kako bomo sodelovali v prihodnje,« je dejal podpredsednik sveta, župan Škofje Loke Miha Ješe.

V agenciji z 18 zaposlenimi imata Filipičevi namestnici po 4100 evrov bruto plače, ena poslovna sekretarka ima 1700, druga pa 1000 evrov plače. Kot so ugotovili v nadzornem svetu agencije, je podjetje v hudih likvidnostnih težavah, zato so direktorju naložili, da si plačo zmanjša na raven predsednika regijskega sveta in župana Kranja Mohorja Bogataja, kar pa je ujezilo zaposlene v agenciji.

Nadzorni svet bo ponovno zahteval revizijo poslovanja, eno pa je najavil že njegov nekdanji predsednik, zdaj poslanec Marko Pogačnik. Lani smo namreč v Dnevniku že pisali o nenavadnem poslovanju agencije, ki kljub prispevkom občin dve leti iz garancijske sheme ni dodelila niti enega kredita za podjetnike. »Mi smo dejansko ujetniki dejstva, da zakonodaja za črpanje evropskih sredstev zahteva regionalne razvojne agencije,« je dejal župan Tržiča Bogdan Sajovic. Župani pa so kar po vrsti tudi dodali, da navkljub 18 zaposlenim, direktorju in dvema namestnicama, vodje projektov operativne naloge oddajajo drugim na trgu. Direktor Bogomir Filipič nam podatkov o plačah ni posredoval, a mesečno Regionalna razvojna agencija Gorenjske po dostopnih podatkih samo za plače zaposlenih porabi 66.610 evrov.

Agenciji ne zaupajo velikih projektov

Kranjska občina naj bi iz evropskih skladov prejela okoli 30 milijonov za projekt Gorki, a je pri pripravi dokumentacije bistveno bolj zaupala drugim ponudnikom kot pa lastni razvojni agenciji. Podžupan Janez Frelih je dejal, da pač bolj zaupajo tistim, ki zahtevane naloge najbolje opravijo. »Ni problem pridobivanje evropskih sredstev za različne projekte, kar agencija počne in je pri tem tudi uspešna, problemi so pri operativnem delovanju,« je dejal župan Žirovnice Leopold Pogačar.

Ali so zaposleni s protestom glede zmanjšanja direktorjeve plače branili tudi svoje in ali je regionalna razvojna agencija za svoje lastnike še smiselna in potrebna, bodo lahko presodili tudi na skorajšnji skupščini. »V času varčevanja in ob dejstvu, da imajo težave pri poslovanju in jim zamujajo plače, lastniki utemeljeno pričakujemo ustrezen odziv tudi od agencije,« trdi Ješe. šu