Kot so konec tedna sporočili Vianej Višnjevec, Aljoša Bertok, Rado Velkavrh in Simon Maučec, se vodstvo kluba ni moglo dogovoriti z igralci za poplačilo obveznosti. "Po skoraj mesecu dni intenzivnega dela med pooblaščenci RK Cimos Koper in največjimi upniki kluba - igralci članske ekipe - so bile izčrpane vse možnosti za iskanje kompromisa. Strani ga nista našli, saj so bile finančne zahteve rokometašev, pri katerih so ostali neomajni, previsoke za finančne zmožnosti okolja, v katerem trenutno dela koprski rokomet," so omenjeni v imenu pooblaščencev RK Cimos Koper konec tedna zapisali v sporočilu za javnost.

Igralci pravijo, da gre za neresnico in zavajanje javnosti. "Januarja 2013 so se začeli kazati prvi znaki prihajajoče finančne krize, saj so bili igralci prvič v zadnjih nekaj letih, odkar se je rezultatska raven kluba izrazito dvignila, denarno kaznovani oz. prisiljeni na znižanje pogodbenih obveznosti zaradi neizpolnjevanja pričakovanih rezultatov vodstva kluba, čeprav je bila tekmovalna sezona v teku, rezultatski uspehi pa enaki tistim, ki jih je klub dosegal v preteklih letih," trdijo igralci.

Slednji dodajo, da so tisti, ki so pristali na znižanje pogodbenih obveznosti prejeli decembrsko plačo, nekateri tudi januarsko, s tem pa se je zaključilo poravnavanje mesečnih obveznosti kluba do igralcev in traja vse do danes.

Igralci so prepričani, da so bili dodatno opeharjeni, saj je vodstvo kluba vedelo za težave glavnega pokrovitelja, družbe Cimos, "zaradi skrivanja informacij oz. izogibanja odkritemu pogovoru z igralci pa je precejšnjemu številu le-teh onemogočilo prestop v kvalitetne evropske ali svetovne klube, ki so v zimskem prestopnem obdobju še ponujali prosta igralna mesta".

Igralci vodstvu kluba očitajo tudi, da so bile odškodnine za posameznike v zimskem roku takorekoč vrtoglave, čeprav je stanje v klubu razkrivalo, da jih ne bodo mogli poplačati, potencialni delodajalci pa teh odpravnin niso mogli plačati. "Poudarjamo, da smo bili vsi igralci vedno pripravljeni na pogovor z vodstvom kluba in odprti za vse predloge kluba," so še zapisali igralci in dodali, da so se povezali s Sindikatom športnikov Slovenije z namenom sklenitve izvensodnega dogovora, ki bi omogočal nadaljnji obstoj in tekmovanje kluba v prvi ligi. Igralci so zahtevali 60 odstotkov neporavnanih obveznosti v triletnem časovnem obdobju in bili pripravljeni zahteve celo dodatno omiliti.