Stopnja brezposelnosti se je po pojasnilih statističnega urada zniževala v pomladanskih mesecih že v prejšnjih dveh letih, zato lahko pričakujemo, da se bo tudi v prihodnjih mesecih še nadalje umirjala. V primerjavi z aprilom lani je bila stopnja brezposelnosti za 1,5 odstotne točke višja.

Podrobnejši pregled porazdelitve stopnje brezposelnosti po spolu pokaže, da se je stopnja brezposelnosti spet znižala samo med moškimi, s 13,2 na 12,8 odstotka, medtem ko se je med ženskami zvišala s 13,7 na 13,8 odstotka.

Pregled po starostnih skupinah kaže, da se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh starostnih skupinah, le v starostnih skupinah med 25 in 29 ter med 30 in 34 let je ostala nespremenjena. Najbolj se je znižala v starostnih skupinah med 15 in 24 let, in sicer z 29,6 na 29,1 odstotka, in med 55 in 59 let - s 24,7 na 24,2 odstotka.

Med statističnimi regijami se je stopnja registrirane brezposelnosti že drugič zapored najbolj znižala v pomurski regiji, za 0,6 odstotne točke, kljub temu pa ostaja tukaj najvišja v Sloveniji - aprila je bila namreč 18-odstotna.

Število delovno aktivnih se je aprila povečalo za 2933 na 793.005. Gre za tretje zaporedno povečanja števila delovno aktivnih - marca se je namreč povečalo za približno 1200 in februarja za 150. V primerjavi z aprilom lani se je znižalo za nekaj manj kot 24.000.

Tokratno povečanje števila delovno aktivnih je predvsem posledica večjega števila delovno aktivnih v gradbeništvu in v dejavnosti promet in skladiščenje - v vsaki od omenjenih dejavnosti se je na mesečni ravni povečalo za približno 1600. Najbolj, za skoraj 1800, pa se je znižalo število delovno aktivnih v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, je še navedel statistični urad.

Aprila je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje sicer prijavljenih 121.332 brezposelnih oseb, kar je 1298 oseb ali 1,1 odstotka manj kot marca. Glede na april lani pa se je registrirana brezposelnost povečala za 11,2 odstotka.