Tržič. Novi lastnik Vile Bistrica nad Tržičem je postal eden najbogatejših Slovencev Aleksander Jereb, ki jo je že pred leti odkupil od denacionalizacijskega upravičenca Guya Masquereja.

Izjalovili so se namreč vsi poskusi razveljavitve in obnove denacionalizacijskega postopka. Po njem je vilo, ki je nekaj časa služila v protokolarne namene, v last namreč dobil pastorek denacionalizacijskega upravičenca Lea Gassnerja Guy Masquere iz Pariza. Pred štirimi leti sta Občina Tržič in zunanje ministrstvo v londonskih državnih arhivih našla sto strani debelo dokumentacijo, ki je dokazala, da je Gassnerjeva vdova Cvetana dobila dobrih 600.000 funtov odškodnine, med dokumentacijo pa je bila tudi podpisana izjava Cvetane Gassner, da se odpoveduje uveljavljanju nadaljnjih zahtevkov v zvezi z zaplenjenim premoženjem v takratni Jugoslaviji. Denacionalizacijski upravičenec ni upravičen do vračila, če je za zaplenjeno premoženje že prejel odškodnino, pa čeprav v drugi državi.

Državno pravobranilstvo pa je ta, zagotovo pomemben dokument, prepozno vložilo v postopek pred sodiščem, ki je ugotovilo, da bi ga morala država najti že prej in že prej tudi vložiti med dokaze.

Vila je tako zdaj dokončno v zasebni lasti Aleksandra Jereba. Do nedavna je bila sicer bolj ali manj opuščena, okolica pa zanemarjena. Večkrat so na zemljišče tudi vlomili, zdaj je celoten objekt pod videonadzorom. Tudi okolica se počasi lepo ureja, prav tako je bojda urejena tudi notranjost vile. Kaj bo zasebnik počel s to nepremičnino, sicer ni jasno, saj se Jereb na klice in povpraševanja o vili ne odziva.

Zanimivo pa je, da na sodišču še vedno traja postopek izterjave nadomestila za uporabo vile. Guy Musquere po pooblaščencu, pa čeprav ni več lastnik vile, od Občine Tržič, ki je vilo dajala v najem in je imela v njej protokolarne dogodke, predvsem pa poroke, terja 270.000 evrov. Po drugi strani pa Občina Tržič toži državo zaradi vse morebitne škode (tudi tega nadomestila), ki je zaradi dolgotrajnega in za državo ter občino neuspešnega denacionalizacijskega postopka že in še bo nastala.

»Žal smo bili neuspešni tako pri reviziji postopka kot pri vlaganju dokumentacije, ki je dokazovala neupravičenost vračila. Dejstvo pa je, in tako je odločilo tudi sodišče, da bi za to morala poskrbeti država. Vila je bila zdaj vrnjena dvakrat, na koncu je pristala v zasebnih rokah, občina pa ne samo da je izgubila protokolarni objekt, lahko se zgodi, da bomo morali plačevati še nadomestilo. Močno smo razočarani nad državo, gre za pravo ironijo. Vsi namreč vedo, da do vračila ne bi smelo priti, pa se je to vseeno zgodilo,« je vse skupaj komentiral župan Tržiča Borut Sajovic.