Člani IO so obravnavali izredno odpoved delovnega razmerja direktorici s strani predsednika SZS Primoža Ulage in tudi njun kasnejši dogovor o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja konec avgusta, ter slednjega potrdili. Dogajanje na seji je medijem pojasnil tiskovni predstavnik SZS Tomi Trbovc.

"Izvršilni odbor je na današnji seji ugotovil, da ni bilo ugotovljenih razlogov za krivdno razrešitev direktorice SZS, zato se je postopek izredne odpovedi delovnega razmerja ustavil. Nato se je seznanil s predlogom sporazuma o prenehanju pogodbe o mandatu in zaposlitvi direktorice SZS, ki sta ga sklenila s predsednikom Ulago, in ga potrdil. Na predlog predsednika SZS se je sprejel sklep o sporazumnem prenehanju pogodbe o mandatu in zaposlitvi direktorice SZS 31. avgusta letos, tako da ima do tega datuma vsa pooblastila, kot jih je imela doslej," je dejal Trbovc.

Predsednik SZS Ulaga je konec maja uvedel postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za direktorico Kürner Čadovo in ji preklical vsa z njegove strani dana pooblastila za zastopanje. Nekaj dni zatem je IO SZS pozval Ulago, da se s Kürnerjevo dogovori ali o nadaljevanju sodelovanja ali o prekinitvi delovnega razmerja in po dolgotrajni obravnavi sklenil, da ukine suspenz direktorici SZS, na osnovi prijave predsednika Ulage pa proti njej uvede postopek izredne odpovedi delovnega razmerja. Danes je o tem tudi odločal.