Nova Gorica. Novogoriški svetniki bodo v torek na izredni seji na mizo dobili predlog o premirju med občino in družbo SGP v likvidaciji ter 12 z njo povezanimi družbami, ki so se pred sedmimi leti zapletle v zemljiško vojno glede lastništva velike večine javnih zemljišč v mestu. Gradbeno podjetje, ki je Novo Gorico gradilo, je bilo namreč še vedno lastnik parkirišč, garažnih hiš, pločnikov, zelenic in obenem tudi omrežij javne infrastrukture – od vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave do plinovoda.

Obe strani v poravnavi predlagata, da občina v zameno za tri milijone evrov odškodnine pridobi nazaj javno infrastrukturo in lastninsko pravico na 150.000 kvadratnih metrih zemljišč, kar pomeni večino vseh parkirnih prostorov v mestu, garažni hiši v osrednjem delu mesta, javne ceste in zelenice. Občina in gradbeno podjetje pa pozabita tudi na vseh 20 sporov, ki jih vodita pred novogoriškim in ljubljanskim okrožnim sodiščem ter celo na evropskem sodišču za človekove pravice.

Spor je postal prezapleten in praktično nerešljiv

Čeprav so bili v novogoriški občini ob začetku spora prepričani, da bodo lahko do javne lastnine prišli brez kupnine, so se stvari preveč zapletle. Naposled so se odločili za mediacijo – vodila jo je sodnica novogoriškega okrožnega sodišča Darinka Kogoj – s katero bi se izognili novim sporom na sodiščih in zagotovo več kot desetletje dolgemu čakanju na sodne razplete. Obe strani sta se dogovorili in podpisali, da podrobnosti pred zaključkom poravnave ne komentirata in za javnost ne dajeta nikakršnih vrednostnih sodb, nam je pa Janez Artič, likvidacijski upravitelj družbe SGP in zastopnik še nekaterih povezanih projektnih družb, na katere je SGP prenašalo zemljišča in nepremičnine, povedal, da je mediacija potekala pol leta in da jim je v tem času uspelo z diametralno povsem nasprotnih stališč priti do skupne rešitve, ki se zdi za obe strani dobra. »To je velik korak naprej, oboji smo v postopku mediacije namreč ugotavljali, da je zadeva postala prezapletena in praktično nerešljiva,« je povedal Artič. Če bi spore še naprej razčiščevali po klasični poti prek sodišča, je prepričan, da bi za to porabili naslednjih sedem ali celo 15 let.

Tako dolgo reševanje bi ohromilo razvoj Nove Gorice, saj so neurejena lastninska vprašanja ljudem in institucijam v mestu prinašala čisto konkretne zaplete. Zemljiški spori so denimo Zdravstvenemu domu Nova Gorica onemogočali dozidavo 1500 kvadratnih metrov prepotrebnih prostorov. Ker imajo zanje že prihranjenih nekaj milijonov evrov, je direktor Marjan Pintar medtem iskal druge rešitve, od gradnje povsem novega doma na drugi lokaciji do dokupovanja prostorov davčnega urada, ki naj bi se preselil na novo lokacijo. S sklenitvijo poravnave pa bi uredili lastninsko pravico tudi na obeh objektih zdravstvenega doma in okoliških zemljiščih. Pintar rešitev pozdravlja. »Če občina pridobi zemljišča, se nam ponovno v razmislek ponuja gradnja dodatnih prostorov ob zdravstvenem domu,« pravi in dodaja, da rešitev kljub vsemu ne prihaja prepozno, saj še niso sklenili nobenih pravnih poslov za alternativne možnosti širitve.

Mislili tudi na stanovalce blokov z neurejenim lastništvom

Predlog poravnave vključuje tudi tiste lastnike zasebnih stanovanj, ki zemljiškoknjižnega stanja še niso uredili. SGP bi namreč občini predal arhiv originalnih kupoprodajnih pogodb za več kot 50 nepremičnin (stanovanja, garaže, atriji) z neurejenim lastništvom. Doslej neformalni lastniki bodo listine lahko prevzeli na mestni občini in s tem pridobili osnovo za vknjižbo lastninske pravice na svoje ime. S poravnavo pa bi si lahko oddahnil tudi nekdanji novogoriški župan Mirko Brulc, saj bi po morebitnem podpisu te poravnave SGP umaknil kazenski pregon zoper njega. Očitali so mu namreč nezakonito unovčenje bančne garancije. Ali bo več kot šestletne agonije v mestu vendarle konec, bodo torej jutri povedali občinski svetniki.