Muta. Občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Dravograd in Selnica so te dni prejele odločbo gradbene inšpektorice, ki izvajalcem v okviru 37 milijonov evrov vrednega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Drave nalaga, da do konca avgusta izkopljejo vse neustrezne jaške. Kot smo že pisali, ti namreč niso v skladu z razpisno dokumentacijo in nimajo ustreznega slovenskega tehničnega soglasja. Na inšpektoratu so nam pojasnili, da bodo izvrševanje inšpekcijske odločbe skrbno nadzirali. »Za strokovno izvedbo del, v katero spada tudi vgrajevanje gradbenih proizvodov, ki ustrezajo nameravani uporabi in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti, pa so zadolženi izvajalci in nadzorniki, ki jih je izbral investitor,« so še pojasnili. Na vprašanje, ali bo nemara za lapsus brez primere kdo odgovarjal, pa so odgovorili, da so za nespoštovanje zakonskih določil pri gradnji objektov za izvajalce in nadzornike kot tudi odgovorne po zakonu vsekakor predvidene sankcije, odgovornost pa ta čas še ugotavljajo.

Neustreznih je 25 jaškov

Občine zgornje Dravske doline so pristopile k enemu največjih projektov, podprtih z evropskim denarjem iz kohezijskih skladov za to, da bi več kot 21.000 prebivalcem do leta 2015 omogočile ustrezno čiščenje odpadnih voda. V ta namen bo zgrajenih dobrih 33 kilometrov novih kanalizacijskih vodov in tri čistilne naprave, vrednost projekta, ki ga iz kohezijskih skladov sofinancira tudi EU, pa presega 37 milijonov evrov. Čeprav so izvajalci z deli vse do konca aprila hiteli, pa trenutno dela, ki so bila najbolj intenzivna na območju občine Muta, stojijo. Do zapleta je prišlo, ko so na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor prejeli anonimno prijavo, da se v zemljo polagajo materiali, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo in tudi ne ustrezajo našim standardom. Sum se je izkazal za upravičenega, ko so na zavodu za gradbeništvo opravili analizo že vkopanih cevi in jaškov. Izkazalo se je, da jaški nimajo veljavnega slovenskega tehničnega soglasja, zato je gradbena inšpekcija izvajalcem naložila, da jih morajo izkopati in nadomestiti z ustreznimi. Kot nam je pojasnil Andrej Ivanc iz podjetja Riko, ki je glavni izvajalec del (njihov glavni podizvajalec del pa je murskosoboško podjetje Pomgrad), bodo morali odstraniti 25 že vgrajenih jaškov z lito muldo. »Po zagotovilih proizvajalca bodo dela izvedena do roka, stroški pa bodo bremenili dobavitelja jaškov,« je še pojasnil Ivanc. Da bodo stroške res krili sami, nam je že pred časom potrdil tudi Marjan Piskar, lastnik podjetja Kovinoplastika Piskar MP v stečaju, ki dobavlja tako jaške kot tudi cevi.

Ministrstvo s prstom kaže na občine, soinvestitorice

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki skupaj z občinami sofinancira omenjeni projekt in pomaga pri črpanju denarja iz kohezijskih skladov, odgovornost za izvedbo valijo na občine, investitorke, saj so, kot so nam pojasnili, občine same izvedle javna naročila in podpisale pogodbe za izvedbo del. »Občine so tako dolžne zagotoviti skladnost z razpisnimi in drugimi pogoji in so s podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta prevzele vso odgovornost za izvedbo, zagotoviti pa morajo tudi denar,« odgovarjajo na okoljskem ministrstvu. Na občini Muta so zaradi tega, najbrž upravičeno, zaskrbljeni. Kot pravi župan Boris Kralj, se bodo s svetniki sestali na izredni seji in na njej razčistili »določene zadeve«, v kratkem pa se bodo sestali tudi s predstavniki ministrstva. »Vsekakor bo jaške treba izkopati, stroški, ki bodo s tem nastali, pa nas ne zanimajo,« pravi Kralj. Kot pravi Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi, ki je v tem primeru nosilka projekta, dogajanje na Muti pozorno spremljajo, potrdil pa je, da je vsaka občina podpisala svojo pogodbo z izvajalci del. So se pa v Radljah projekta morda vendarle lotili kanček bolj premišljeno. Ustanovili so namreč posebno projektno podjetje, v katerem so, poleg izbranih na razpisu, ki so dolžni bdeti nad projektom, tudi trije predstavniki občine. »Vsem sem dal jasno vedeti, da bodo v primeru, če se bo izkazalo, da vgrajeni materiali kakor koli odstopajo od popisa, za to tudi sami odgovarjali,« je jasen Bukovnik.