Univerza v Novi Gorici je v svojem osemnajstletnem obdobju delovanja promovirala 105 novih doktorjev znanosti. Prvi je 7. decembra 1998 postal Branko Kontić na študijskem programu Znanosti o okolju. Danes novi doktorji znanosti novogoriške Univerze prihajajo iz različnih držav: Slovenije, Italije, Poljske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Norveške, Indije, Kolumbije, Irana, Brazilije, Argentine, Kitajske in ZDA.

Vse od svojega začetka je Univerza v Novi Gorici izjemno mednarodno vpeta institucija in k temu poslanstvu bo zavezana tudi v prihodnje. To dokazuje tudi visok delež tujih vpisanih študentov na Fakulteto za podiplomski študij, ki v letošnjem študijskem letu dosega kar 47 odstotkov.