Nova, močnejša kamniška opozicija je županu Marjanu Šarcu na zadnji seji občinskega sveta zelo nazorno pokazala, kako je, ko koalicija izgubi večino. In čeprav je bila seja maratonsko dolga, je združena opozicija v poznih nočnih urah enotno načela »njihovo« točko o zapletih pri uvedbi enosmernega prometa v središču mesta ter o začetku postopka za ugotavljanje odgovornosti in nastale škode.

Županu so očitali, da je ravnal samovoljno, saj se ni posvetoval ne s krajani ne z njimi. Župan je kljub temu vztrajal, da je ravnal po predpisih. Pritrdila mu je statutarnopravna komisija, ki je skladnost utemeljila s tem, da občina nima prometne strategije, a kljub temu menila, da bi bilo manj zadreg, če bi župan prometno ureditev predlagal v sprejem občinskemu svetu. Tudi vodja oddelka za gospodarske javne službe Matjaž Srša je pojasnil, da je v pristojnosti občinskega sveta le prometna strategija, ureditev enosmernega prometa in postavitve signalizacije pa naj bi sodila v pristojnost župana ter naj bi bila pripravljena na podlagi analiz in prometnih študij.

Med najglasnejšimi kritiki županove prometne ureditve je bila občinska svetnica Maja Suhoveršnik, ki je dejala, da so se vsi, ki so videli prometne študije, tem pošteno nasmejali. Nasmejali naj bi se tudi številu prometnih znakov na Medvedovi, kjer je bilo največ zadreg. Sama jih je naštela kar 38, ponekod po štiri na enem drogu. Županu je očitala tudi, da je zavajal občane, ko je za nespametne poteze na Medvedovi krivil najprej svetnike in nato še policijo, očitala mu je nedoslednost pri prometni ureditvi okoli šol in vrtcev, nadomestitev tlakovcev z asfaltom na Prešernovi ulici... Večina pa se je z njo strinjala predvsem v tem, da je bila z nepremišljeno, četudi kratkotrajno ureditvijo enosmernega prometa na Medvedovi narejena materialna škoda – in da se tako z javnimi sredstvi ne sme ravnati.

Zato so nadzornemu svetu svetovali, da preveri morebitne nepravilnosti in odgovornost za povzročeno materialno škodo. Zahtevali so tudi vpogled v vse prometne študije in plačila zanje ter vpogled v sklep občinskega organa, na katerem je bilo sklenjeno, da se gre v takšen projekt.av