Strah, da se bo to res zgodilo, je prebudil globalne delniške trge in investitorji so začeli prodajati delnice pa tudi obveznice. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je od 22. maja, ko je bilo objavljeno poročilo ameriške centralne banke, izgubil že 7 odstotkov vrednosti (merjeno v evrih). Slabše so jo odnesli trgi v razvoju. Globalni delniški indeks trgov v razvoju MSCI EM je v zadnjih treh tednih merjeno v evrih izgubil 12 odstotkov vrednosti. Ker so globalni trgi med seboj precej povezani, je del denarja, ki ga je ameriška centralna banka dala v obtok, končal tudi na trgih v razvoju. Trgi so pričakovali, da bo tiskanje denarja v ZDA trajalo še vsaj nekaj časa. Z zadnjo objavo se je pojavila bojazen, da se bo tiskanje denarja zmanjšalo že v juniju. S tem so se tudi pojavila pričakovanja glede višjih obrestnih mer v prihodnosti, kar je povzročilo razprodajo predvsem obveznic in delnic v ZDA ter tudi na drugih trgih. Ker so razviti trgi v ZDA dovolj likvidni, so bili padci nekoliko manjši glede na trge v razvoju, kjer je povečana ponudba zaradi nižje likvidnosti toliko bolj zniževala tečaje, ob tem pa so zaradi odliva kapitala iz teh držav izgubljale tudi lokalne valute.

Glede na to, da so tečaji delnic precej padli, se zastavlja vprašanje, ali je takšna korekcija upravičena. Letos so globalni delniški trgi večinoma beležili rast. Tudi v obdobjih rasti korekcije niso nikakršno presenečenje. Običajno se zgodijo iznenada in ne trajajo dolgo. Trg običajno počasi raste, nato pa v nekaj dneh strmo pade, čemur sledi odboj. Drugo vprašanje je, koliko in če sploh bo ameriška centralna banka zmanjšala tiskanje denarja. To bo odvisno predvsem od podatkov o zaposlenosti in inflaciji v ZDA. Če bo inflacija še vedno nizka, zaposlenost pa se ne bo povečevala, se tiskanje denarja verjetno ne bo bistveno zmanjšalo. In končno, kaj to pomeni za trge, predvsem za tiste v razvoju? Če se bo količina razpoložljivega denarja zmanjševala, bo manj sredstev na voljo za različne projekte. Še vedno pa velja, da denar najde pot do donosnih projektov na trgih, kjer se obeta rast. Tako bodo te države verjetno rasle po nekoliko nižji stopnji, ki pa bo še vedno višja glede na razvite države. Pričakovati je, da jo bodo v taki situaciji bolje odnesla podjetja, ki so perspektivna, dobro vodena in manj zadolžena.