V obstoječih vzajemnih skladih v upravljanju Triglav Skladov imajo vlagatelji 473,2 milijona evrov premoženja, s prevzemom upravljanja Abančnih skladov pa se bo vrednost premoženja povečala za dobrih 51 milijonov evrov.

S tem bodo Triglav Skladi še okrepili svoj položaj vodilne družbe za upravljanje skladov v Sloveniji, sta danes sporočila podpisnika dogovora.

V obeh družbah pričakujejo, da se bo v okviru načrtovanega prihodnjega sodelovanja med Abanko in Triglav Skladi kakovost in ponudba storitev za vlagatelje še izboljšala, zato verjamejo, da bodo le-ti prenos upravljanja občutili kot pozitivno spremembo.

Za vlagatelje Abančnih vzajemnih skladov prenos upravljanja ne pomeni nobenih drugih sprememb razen tega, da bo njihove naložbe upravljala druga družba za upravljanje. O datumu prenosa bodo osebno pisno obveščeni.

Obenem sta Abanka Vipa in Triglav Skladi podpisala tudi pogodbo o posredovanju storitev v zvezi z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov, s katero se zavezujeta k dolgoročnem sodelovanju pri trženju vzajemnih skladov.