Predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi je v ponedeljkovi izjavi na zaslišanju pred nemškim sodiščem ponovil, da ECB ne bo uporabila svoje moči pri programu odkupa obveznic držav v težavah in jih s tem reševala pred nesolventnostjo, temveč bo njeno delovanje usmerjeno izključno v zagotavljanje stabilnosti evra. ECB pred nemškim sodiščem zagovarja novi program odkupovanja obveznic ranljivih evrskih držav, ki je po mnenju nekaterih neskladen z nemško zakonodajo. Nasprotniki programa so ustavno sodišče zaprosili, naj presodi, ali je program odkupa obveznic skladen z nemško zakonodajo ter ali presega pooblastila ECB.

Japonska centralna banka vlagateljev ni pustila ravnodušnih. Glede na zadnje dogajanje na obvezniških ter delniških trgih, kjer je bila prisotna velika volatilnost, so vlagatelji pričakovali dodatne ukrepe, s katerimi bi centralna banka umirila nihajnost trgov. Banka je pustila obrestne mere ter program odkupov nespremenjen, povzročila dodaten nemir med vlagatelji, ki v zadnjem času velik del svoje pozornost usmerjajo prihodnji monetarni politiki, ki je na nek način tudi glavni krivec, da so delniški trgi na še vedno visokih nivojih.