Cerklje na Gorenjskem. Pri vasi Šmartno pri Cerkljah na Gorenjskem gradbeni stroji pospešeno gradijo nov dom starejših. Po dolgih letih zapletov, nasprotovanj in težav z vlagatelji naj bi ob desetletnici prvih predlogov za Vas brez ovir novo streho nad glavo dobilo okoli 150 oskrbovancev.

Za zasedenost se ni treba bati

Občina Cerklje je dom želela zgraditi v partnerstvu s kranjskim Gradbincem GIP, ki pa je februarja lani končal v stečaju. Občina je nato projekt z vsemi soglasji odkupila, za dokončanje pa bo Cestnemu in gradbenemu podjetju Novo mesto plačala še 6,5 milijona evrov.

Prvotni načrti so bili precej bolj ambiciozni in so obsegali od varovanih stanovanj do stanovanj za zaposlene, a trenutno je občina lahko kos le naložbi v dom. Spomladi prihodnje leto naj bi dom dokončali in po dosedanjih raziskavah potreb po takih ustanovah na Gorenjskem se za zasedenost ni treba bati.

Najdlje čakajo starostniki v Kranju

Zelo dolga – kar do tri leta – je namreč še vedno čakalna doba za dom v Kranju, kjer imajo 211 oskrbovancev. V energetsko prenovo in izboljšave doma v soseski Planina so vložili več kot 1,5 milijona lastnih in evropskih sredstev. Največje povpraševanje je po enoposteljnih sobah, med oskrbovanci pa močno prevladujejo ženske. Ob tem skrbijo za 20 ljudi v dnevnem varstvu, za 68 oskrbovanih stanovanj in dnevno razvozijo še 170 kosil in opravijo prav toliko pomoči na domu za pomoči potrebne starejše občane.

Boljši položaj imajo starejši v Radovljici, kjer je v Domu dr. Janka Benedika 224 oskrbovancev, a je čakalna doba v povprečju le dva meseca. V Domu Petra Uzarja v Tržiču pa je 180 starostnikov, čakalna doba pa je najdaljša pri ljudeh z demenco, pri katerih je potrebna stalna oskrba. Čakajo do šest mesecev, pri drugih starostnikih pa je čakalna doba precej krajša ali je sploh ni.

Največjim gorenjskim domovom za starejše so se v zadnjih letih pridružili manjši, ki so zelo priljubljeni pri starejših. To velja za zgrajeni dom v Naklem in tudi za že nekoliko starejši dom v Srednji vasi v Bohinju. Taki domovi zaradi manjšega števila oskrbovancev mnogim predstavljajo bolj domače okolje.

Čeprav je težko oceniti skupno povprečno čakalno dobo, je ta v primerjavi z nekaj leti nazaj marsikje krajša. Ni pa mogoče realno oceniti, koliko starostnikov so pred odhodom v dom preplašile spremembe zakonodaje oziroma poseg države v njihovo premoženje, če prejemajo dodatke. Zagotovo pa bo tudi novi dom v občini Cerklje razbremenil pritisk na kranjskega in druge, kjer je čakalna doba še vedno (pre)dolga.