Na razpravi je bilo slišati nekaj pomislekov, ali je gradnja ceste, ki naj bi po grobih ocenah stala dobrih 40 milijonov evrov, v teh kriznih časih potrebna, vendar je Tomaž Willenpart iz Direkcije RS za ceste pojasnil, da se z gradnjo pravzaprav mudi ravno zato, da bo kar se da poceni. »Želimo namreč izkoristiti skorajšnji začetek gradnje hidroelektrarne Brežice in v zemeljska dela vključiti velike količine tam izkopanega materiala, ki ga ne bo mogoče v celoti uporabiti za nasipe. Nekateri izračuni namreč kažejo, da bi na tak način ocenjeno vrednost lahko krepko znižali,« je poudaril Willenpart.

Gradnjo bo nekoliko pocenil tudi odsek ceste pri Krškem, ki skupaj z izgradnjo tretjega krškega mostu v celoti sodi v sklop financiranja hidroelektrarne Brežice. Projektna dolžina nove povezave, ki se je je prijelo ime Vrbinska cesta, bo dolga vsega 8,9 kilometra. Postregla bo s šestimi novimi krožišči ter ukinila eno nivojsko križanje z železniško progo, Šentlenart pa bo prečkala v pokritem vkopu. V javni razpravi, ki bo trajala do 10. julija, je pričakovati največ pripomb s strani lastnikov petih hiš ob trasi, predvidenih za rušenje. V Spodnjem Starem Gradu ter Pesjem se zavzemajo za prestavitev trase sto metrov južneje, vendar stroka tej različici zaradi dodatnega drobljenja kmetijskih zemljišč nasprotuje. Če bo državi uspelo zagotoviti evropska sredstva, bi cesto lahko začeli graditi leta 2017. es