Novo mesto. Sedem let po prvih razmišljanjih in sestankih za novo čistilno napravo je Novo mesto bogatejše za eno najsodobnejših tehnologij čiščenja odpadnih voda v tem delu Evrope. Tako vsaj trdi novomeški župan Alojzij Muhič in napoveduje, da je problem čiščenja odplak v občini rešen za več desetletij.

Medtem ko so prebivalci Ločne in Mačkovca kar tri desetletja skoraj vsakodnevno trpeli smrad iz stare čistilne naprave, so si zdaj oddahnili. Smradu ni več, prečiščene odpadne vode pa bodo bistveno manj obremenjevale tudi reko Krko. Parametri, ki jih dosega nova čistilna naprava, so po besedah odgovornega vodje projekta Jožeta Kobeta boljši od predvidenih in mnogo nižji od določenih mejnih vrednosti. »Zahvaljujoč najsodobnejši membranski tehnologiji in ultrafiltraciji je prečiščena voda, ki se izteka v Krko, kemično in biološko čista, v njej ni bakterij in bacilov, motnost vode pa je v primerjavi s pitno vodo iz novomeških pip bistveno manjša,« pravi Kobe in zagotavlja, da zaradi te naložbe zneski na položnicah pri končnih uporabnikih ne bodo višji. Za nekaj manj kot deset milijonov evrov vreden projekt je 43 odstotkov zagotovila novomeška občina, ostalo pa evropski kohezijski sklad in država.

Druga faza celotnega projekta, hidravlične izboljšave na območju mesta, ki poteka od lanske jeseni in jo najbolj občutijo prebivalci Kandije in vsi, ki se odpravljajo na delo v središče mesta, pa naj bi bila zaključena v predvidenem roku, to je do konca oktobra letos kljub zamudi zaradi vremenskih razmer. »S tem bo v celoti urejen sistem čiščenja fekalij, ločena pa bosta sistema odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije,« pojasnjuje Muhič. Vredna je 4,2 milijona evrov, od tega občina zagotavlja prav tako 43 odstotkov, preostalo pa evropski kohezijski sklad in država. Po Muhičevih besedah občina že dela na naslednjem velikem projektu, to je na sistemu vodooskrbe, ocenjenem na 18 milijonov evrov, ki vključuje tudi občine Škocjan, Šmarješke Toplice, Šentjernej in Stražo. Vlogo za evropska sredstva je že vložila, poteka pa že tudi postopek za izbiro izvajalca. ds