Ferjanc je tudi dejal, da so kljub znižanju sredstev v prvih štirih mesecih opravili enako ali celo več zdravstvenih storitev glede na lansko primerjalno obdobje, stroške poslovanja pa so znižali za več kot milijon evrov.

Prihranke iščejo tam, kjer jih bolniki ne občutijo

Po njegovih besedah prihranke iščejo predvsem tam, kjer jih bolniki ne bodo neposredno občutili, vsaj ne pri zdravstveni storitvi. Varčevalne ukrepe celjska bolnišnica ves čas išče tudi na področju kadra, saj plače oz. izdatki za delo znašajo približno 60 odstotkov vseh stroškov.

Na področju drugih stroškov se z dobavitelji zdravil, zdravstvenih materialov, živil, energentov in drugih proizvodov ter storitev, ki jih kupujejo, pogajajo za nižje cene, omejili so tudi stroške vzdrževanja in investicij.

Povečevanje programa magnetne resonance

Na področju hospitalne dejavnosti je celjska bolnišnica v prvih štirih mesecih zastavljene programe presegla za 3,5 odstotka, odstotek akutnih obravnav v hospitalu pa so prenesli v programe dnevne bolnišnične obravnave. Bolnišnica letos povečuje program magnetne resonance za 200 preiskav, v enakem obsegu tudi program ultrazvoka dojk.

Osrednja letošnja investicijska dejavnost celjske bolnišnice je namenjena izvedbi zadnjega dela projekta energetske sanacije ter pripravam na izgradnjo Urgentnega centra Celje.

Nov program internistične onkologije

Maja letos je bolnišnica začela tudi izvajati nov program internistične onkologije. V letu 2013 naj bi tako zdravili 62 bolnic z rakom dojke, pri katerih je predvidenih 435 aplikacij kemoterapije, ter 37 bolnic in bolnikov z rakom črevesja, pri katerih je predvidenih 262 aplikacij kemoterapije.

S tem novim program odpade vožnja rakavih bolnikov na Onkološki inštitut v Ljubljani, kar po oceni vodstva celjske bolnišnice predstavlja pomemben dvig kakovosti življenja pri teh bolnikih in pomemben finančni prihranek za Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).