Z univerze, katere članica je tudi Znanstveno raziskovalno središče (ZRS), so v torek namreč sporočili, da je delovno sodišče že 17. aprila odločilo, da je bila izredna odpoved treh pogodb o zaposlitvi Darovca zakonita. Poleg tega iz sodbe izhaja, da Darovec nima pravice do vrnitve na delovno mesto, kar je s tožbo zahteval, kakor tudi ne do povračila plač od dne, ko so bile pogodbe odpovedane, so še zapisali na UP.

Darovčev zagovornik Aleksij Mužina pa je danes za STA potrdil, da so že pred časom vložili pritožbo na višje delovno sodišče, zaradi česar so bili prekinjeni tudi ostali sodni postopki, ki tečejo med Darovcem in UP.

Kot je pojasnil Mužina, je sodišče pritrdilo univerzi, da Darovec ne bi smel naročiti dobrih 5000 evrov vrednega pravnega mnenja o nekaterih vprašanjih razrešitve nekdanje dekanje Fakultete za humanistične študije (FHŠ) Vesne Mikolič, glede vprašanja sodil pa je sodišče ocenilo, da Darovec ni bil pristojen za izdajo sodil, pač pa bi morali sodila sprejeti na ravni univerze.

Eden glavnih očitkov na račun Darovca glede nenamenske porabe sredstev in posledične odpovedi delovnega razmerja je bil namreč prav ta, da je ZRS med stroške projektov prikazoval tudi stroške, ki niso v celoti neposredni stroški projektov in bi jih bilo treba na projekte razporediti s pomočjo ustreznih sodil, ki pa jih ZRS ni imel.

Darovec je tožbo proti UP, s katero je izpodbijal izredno odpoved delovnega razmerja, vložil septembra lani, potem ko se je vodstvo univerze 28. avgusta 2012 odločilo za prekinitev delovnega razmerja z njim.

Darovcu so sicer očitali nenamensko porabo skoraj 592.000 evrov sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za več projektov, naročilo 5760 evrov vrednega pravnega mnenja o nekaterih vprašanjih razrešitve Mikoličeve ter da se je neskladno s svojimi pristojnostmi pritožil na sklep rektorja o prijavi raziskovalnih programov na javni poziv agencije za raziskovalno dejavnost.

Darovec je ob vložitvi tožbe podal tudi predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi odpoved odložili. Sprva je koprsko sodišče ugodilo predlogu, nato pa je višje delovno sodišče po pritožbi univerze začasno odredbo odpravilo. Prav zaradi začasne odredbe je Darovec od univerze dobil dve odpovedi delovnega razmerja. Sodnica Martina Andrejašič Zazula se je sicer odločila, da postopka vodi ločeno.

Z univerze so v torek sicer sporočili še, da so prejeli sklep upravnega sodišča kot posledico odločitev vrhovnega sodišča z dne 26. marca, ko je vrhovno sodišče izdalo sklep, da so bili vsi postopki, povezani z imenovanjem vršilca dolžnosti dekana FHŠ Gorazda Drevenška in razpisom volitev za novega dekana, zakoniti. Upravno sodišče je 22. maja presodilo, da je bilo ravnanje rektorja Dragana Marušiča pravilno in zakonito, ter je zavrglo tožbo skupine senatorjev fakultete kot tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe v zvezi z omenjenimi volitvami.