Novo mesto. Med Vrtcem Ciciban Novo mesto in ustanoviteljico občino ni pravega sodelovanja. Obnova vrtca ni potekala v skladu z zakonom, saj vrtec ni pridobil gradbenega in uporabnega dovoljenja. Razpisi za izbiro ponudnikov za dobavo hrane so bili pripravljeni po liniji najmanjšega odpora in ne temeljijo na ekonomskih merilih. To je le nekaj ugotovitev nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je pregledala zaključna računa obeh novomeških vrtcev, Cicibana in Pedenjpeda, za leto 2010.

Tako občina kot oba vrtca so v odzivnem poročilu očitke zavrnili, Ciciban je priložil tudi mnenja računskega sodišča, direktorata za javno naročanje in revizijske hiše Dinamik, ki je opravila tudi notranjo revizijo poslovanja vrtca in nepravilnosti ni ugotovila. Vendar, kot pravi predsednica sveta zavoda Vrtca Ciciban Sanja Rus, je dokončno poročilo nadzornega odbora ostalo domala nespremenjeno.

Občinski svetniki niso izvedeli vsega

Kljub večkratnim pozivom, naj župan Alojzij Muhič vendarle seznani občinski svet z neodvisnimi strokovnimi mnenji in ugotovitvami končnega poročila notranje revizije, se to do danes še ni zgodilo, pravi ravnateljica Vrtca Ciciban Majda Kušer Ambrožič. »Župan nas je pozval, naj upoštevamo priporočila nadzornega odbora. Toda ne moremo jih upoštevati, saj bi sicer ravnali v nasprotju z mnenji zakonodajalca in drugih neodvisnih inštitucij,« dodaja. Zato se svet zavoda sprašuje o kompetentnosti in strokovnosti nadzornega odbora, ki ga vodi Elizabeta Grill. Za pojasnila smo se hoteli obrniti tudi nanjo, vendar nam je včeraj ni uspelo priklicati.

Občina je o očitanem nesodelovanju z vrtcema v odzivnem poročilu zapisala, da pristojne občinske službe redno preverjajo delovanje obeh vrtcev na vseh področjih in usklajevanje poteka neprestano, da je vseskozi udeležena pri poslovanju vrtcev in da ima popoln nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

Pridobili potrebna dovoljenja za obnovo

Glede očitkov o nezakonitosti obnove vrtca, ki je potekala v letih 2007 in 2008, pa so na občini pojasnili, da jo je vodila občinska služba za investicije in ne vrtec. Pred začetkom obnovitvenih del so na upravni enoti preverili, ali potrebujejo gradbeno dovoljenje. Rečeno jim je bilo, da ne. Po končani obnovi pa je inšpektor ugotovil, da gradbeno dovoljenje potrebujejo za nadstreške nad igralnicami, kar je občina naknadno tudi pridobila, po opravljenem tehničnem pregledu pa še uporabno dovoljenje.

Nadzorni odbor vrtcema med drugim priporoča pripravo razpisov za dobavo prehranskih izdelkov za vsak artikel posebej, češ da bi z direktnimi pogajanji lažje dosegli nižjo ceno. Toda, kot pravi Rusova, tudi strokovna mnenja kažejo, da »izvedba javnega naročila po posameznih artiklih ne bi bila niti učinkovita niti gospodarna poteza«.

Po besedah Kušer-Ambrožičeve se nadzorni odbor tako ni zmenil za nobeno od pridobljenih strokovnih mnenj. »Sicer pa, če bi župan in občinski svet res ugotovila, da v vrtcu mečemo denar skozi okno in da vodim vrtec negospodarno, me najbrž ne bi soglasno podprla še za naslednjih pet let,« dodaja.