Fištravec je dejal, da gre za sume nezakonitih ravnanj v zvezi z njunim medsebojnim pisnim dogovorom, na osnovi katerega je bila mestna občina po njihovih podatkih oškodovana za omenjeno vsoto. »Gre za pravni posel, ki je bil netipičen, raziskovali smo dalj časa in zdaj, ko smo našli dovolj dokumentov, smo se odločili za prijavo,« je pojasnil Fištravec.

Sporazum izvira iz leta 2007

V. d. direktorja mestne uprave Marko Žula je ob tem pojasnil, da je šlo za sporazum med mestno občino in odvetniško pisarno, ki je sicer v Kanglerjevem času pogosto zastopala mariborsko občino in je zato že imela sklenjeno pogodbo na urno postavko. A je bila nato sklenjena še pogodba za izplačilo 15 odstotkov zneska, ki bi ga prisodilo sodišče.

Sporazum po besedah Žule izvira iz leta 2007, ker pa mariborska občina deluje po ISO standardu in ta dokument ni bil nikoli v kroženju ter ni vseboval vseh ustreznih potrdil, so na občini posumili, da je bil verjetno sklenjen pozneje.

Ni šlo zgolj za tipkarsko napako

»Sporazum je vseboval tudi zanimivo napako, saj je nosil opravilno številko zadeve iz leta 2011, zato verjetno ni šlo zgolj za tipkarsko napako. Po našem mnenju je bil sklenjen nepravilno, zato ima zadeva, če nič drugega, vse znake koruptivnega ravnanja,« je dejal Žula in dodal, da je pri spornem poslu šlo za eno od tožb med državo in mariborsko občino, podrobneje pa o tem, za kateri konkretni primer je šlo, ni želel govoriti.

Kot je še povedal, je denarni tok po odločitvi sodišča potoval tako, da je bil na odvetnikov fiduciarni račun izplačan znesek, ki ga je prisodilo sodišče, ta pa je nato denar nakazal mestni občini, sebi pa zadržal nagrado.

Gerlovič in Kangler nepravilnosti zavračata

Nekdanji mariborski župan in odvetnik Gerlovič kakršnekoli nepravilnosti zavračata. Kanglerja čudi, da se Fištravec, odkar je postal župan, ukvarja samo še z njim, hkrati pa zavrača, da bi odvetniku kadarkoli omogočil protipravno premoženjsko korist. Ob tem je spomnil, da je bil Gerlovič odvetnik občine že v času Borisa Soviča, sicer pa nima nič proti temu, da pristojne institucije preverijo, ali je bilo vse zakonito.

Gerlovič, ki sicer še ne ve natančno, kaj mu na MOM sploh očitajo, pa je povedal, da je tako kot v vseh primerih, tudi v tem šlo za dvostranski pogodbeni odnos, v katerem ni bilo nič nezakonitega in nič narobe, prav tako nič koruptivnega.