Pred skoraj natanko letom dni je kamniški župan Marjan Šarec obvestil svetniško skupino LTS – Za Kamnik, da mora takoj zapustiti in izprazniti prostore na Maistrovi ulici 18 v Kamniku, saj prostore nad avtobusno postajo nujno potrebuje občinska uprava. A se je pred kratkim izkazalo, da jih potrebuje tudi »županova stranka«, saj je še rosno mlad občinski odbor Pozitivne Slovenije Kamnik, ki ga vodi prav župan Šarec, v isti sejni sobi nedavno pripravil svoje prve uradne ure za občane. Še več, medtem ko so morali v svetniški skupini LTS – Za Kamnik lani izpred vhoda takoj sneti tudi svojo tablo, zdaj ob vhodu ponosno visi tabla, ki obvešča, da ima v prostorih zgradbe Pozitivna Slovenija uradne ure med 15. in 17. uro vsako prvo sredo v mesecu.

Kovačeva kobila ni vedno bosa

»Ko smo lani prejeli županov dopis, v katerem je pisalo, da moramo takoj izprazniti prostore, smo se umaknili brez ugovorov,« pripoveduje Marinka Mošnik, vodja svetniške skupine LTS – Za Kamnik, in dodaja, da jim je župan obljubil, da jih bo obvestil, ko bo sejna soba znova na voljo. »A je v dobi razvite komunikacijske tehnologije, ko bi za obvestilo zadoščal telefonski klic, e-sporočilo..., mirno snedel zapisano obljubo,« opozarja Mošnikova in dodaja, da med njim in svetniki tudi sicer ni nobene komunikacije, »zato se marsikaj po nepotrebnem zapleta – tako je bilo v primeru NUSZ, ob uvedbi enosmernega prometa skozi mesto, ob izstopu Kamnika iz Srca Slovenije«.

Mošnikova še dodaja, da so pisarno najeli že v prejšnjem mandatu. »Po približno dveh letih so nam z občine sporočili, da bi prostore potrebovali tudi drugi. Zato smo za naše potrebe rezervirali ponedeljkove večere, za druge dneve pa smo se sproti dogovarjali,« pojasnjuje. Ker so si sobo delili z več uporabniki, med drugim s klekljaricami in komisijo za promet, so preselili tudi svojo računalniško opremo, v omarah pa ohranili dokumentacijo in arhiv. Občini so za uporabo redno plačevali, še pristavlja Mošnikova in dodaja, da seveda do poziva, da se izselijo in snamejo tablo izpred vhoda.

Župan Marjan Šarec pojasnjuje, da so sejno sobo lani potrebovali zaradi povečanega obsega dela občinske uprave in da lahko sejno sobo občasno, tako kot obe sejni sobi v občinski stavbi, najame vsak. Tudi LTS – Za Kamnik bi lahko znova občasno najela te prostore in tudi informacijsko tablo lahko znova obesi pred vhod, je dodal Šarec in ponovil, da so svetniško skupino izselili, ker so jo najemali stalno in ne le občasno. Priznava pa, da jih o možnosti občasnega najema niso obvestili.

Odstranitev table – etično dejanje

»Seveda nas ni obvestil. Mislim, da je že od začetka vedel, da svetniška skupina LTS – Za Kamnik ne bo nikoli več imela vstopa v to pisarno, saj smo morali že kakšen dan pozneje kar po telefonskem klicu občinske uslužbenke odstraniti tudi tablo,« se spominja Mošnikova in dodaja, da naj bi šlo pri tem za etično odločitev, ki naj ne bi bila krivična do nobene od svetniških skupin in bi v celoti upoštevala osnovna načela pravičnosti – poštenje, enakopravnost in nepristranskost.