Po podatkih Eurostata je bilo v EU leta 2012 samozaposlenih 32,8 milijona ljudi, kar predstavlja 15 odstotkov vseh zaposlenih. V Sloveniji je bilo lani samozaposlenih 12,2 odstotka delavcev, medtem ko je bilo kar 44,2 odstotka vseh samozaposlenih starejših od 65 let. Najvišje deleže samozaposlenih delavcev so zabeležili v Grčiji (31,9 odstotka), najnižje pa v Estoniji (8,3 odstotka).