Besedilo ni lektorirano.

Jože Zagožennekdanji direktor HSE

Iz dokumentov sklepa, da je bil takrat (na sestanku 1. 9. 2005 na sedežu HSE, ki so se ga udeležili Zagožen, W. Riedl, R. Niittynen, Ivan Črnkovič, Tone Krkovič, op.ur.) prisoten Riedl in neka gospa, ne ve, če je bil tudi Niittynen ali kaj podobnega. Takrat se za Patrio ni vedelo, tudi za firmo s tem imenom se ni vedelo. Rečeno mu je bilo samo to, da bi se pri njemu oglasila Črnkovič in Krkovič z dvema gospodoma iz tujine, glede primernosti Rotisa za proizvodnjo bojnih oklepnih vozil.

* * *

Kolikor ve, se razen 1.9.2005, ko so se sestali v njegovi pisarni nikdar več ni sestal z njim (Riedlom, op.ur.) ne v Sloveniji ne v tujini.

* * *

Ko mu je bilo predočeno, da se mu je Riedl v elektronskem sporočilu dne 19.5.2005 zahvaljeval za sestanek, je povedal, da dopušča možnost, da je kakšen sestanek bil, vendar ni vedel, da je to gospod Riedl. Ne spominja se, kakšni »beli papirji« naj bi bili v priponki tega sporočila, sam takrat ni znal toliko angleščine. Misli, da je bil priložen nek prospekt vozila.

* * *

Za Riedlovo vlogo v projektu Patri ni vedel, vse dokler to ni prebral v časopisu. Riedla praktično sploh ni imel v zavesti.

* * *

Ko mu je bilo predočeno, da je Wolfgang Riedl, na vprašanje, zakaj je bilo dogovorjeno, da se izven pisarne glede sestanka 1.9.2005 v prostorih HSE ne sme uporabljati imen oseb, ki so sodelovali na sestanku, odgovoril, da je bilo to na prošnjo dr. Zagožna, je Zagožen odgovoril, da to ni res. Ko mu je bilo predočeno, da je Riedl povedal, da so menili, da Janez Janša ne bo zavrnil Zagožnove izbire, je odgovoril, da posluša »celo serijo abotnih Riedlovih trditev«.

* * *

Z Riedlom nista bila v stiku po elektronski pošti v zvezi s Patriinem projektom. Ko mu je bilo predočeno, da mu je Riedl v elektronskem sporočilu pisal, da nujno potrebujejo priporočilo slovenske Vlade, glede lokalnega industrijskega partnerja, s katerim bi se lahko začeli pogovarjati o lokalni proizvodnji, je povedal, da se stranka s tem projektom ni ukvarjala, on se z nikomur v Sloveniji, MORS, Vlado ali stranko ni pogovarjal o tem projektu.

* * *

Ko mu je bila predočena vsebina sporočila z dne 28.7.2005 (doc. 121), iz katerega izhaja, da je Riedl govoril z Wolfom in dr. Zagožnom in da ga je dr. Zagožen prepričeval, da podrobno spremlja projekt in da ga on in PM (predsednik vlade) nadzirata, je povedal, da se naj pogleda, ali ima v telefonskem imeniku Riedlovo številko. Z njim ni nikoli komuniciral. (…). Njegove telefonske številke sploh ni imel. Dobil je le spisek »kliči nazaj«.

Komentar tožilstva

Zasežena so bila tudi elektronska sporočila, katera mu je (Zagožnu, op.ur.) pošiljal Hans Wolfgang Riedl v juliju 2005, Riedl pa mu je v juliju 2005 dopis poslal tudi po faksu. Ni res, da (Zagožen, op.ur.) ni imel Riedlove telefonske številke. V zaseženem rokovniku - temno modre barve z napisom RAMZ je npr. pod datumom 12.6.2005 navedeno Riedl - Wien in št. 00436769248907. V istem rokovniku je nad datumom 13.7.2005 navedeno: »WW - kliči - Ridel št. 0012505773671«, na strani, kjer je naveden tudi datum 28.7.2005 je na vrhu napisana Riedlova telefonska številka napisana pri datumu 12.6.2005 s pripisom Ridel, v naslednji vrsti pa je zapisano: »051388040. na 01/4781140 - predsednik Vlade«.

Reijo Niittynen vodja prodaje v Patria Vehicles Oy

Riedl je svoje podagente, ki so v imenu Patrie delovale v Sloveniji izbral sam. V elektronskih sporočilih so se za te podagente uporabljale začetnice ali psevdonimi zato, ker je bil to Riedlov način pisanja, namen pa je bil, da nepoučeni ne bi vedeli, o kom se govori.

* * *

Zagožna je srečal trikrat, razgovorov sta imela bolj malo, bil pa je naklonjen Patrii. Z oznako MR. J., M, ki je v korespondenci večkrat omenjen, je mišljen predsednik slovenske Vlade Janša.

* * *

Ko mu je bil predočen dokument z naslovom Lobbying v Sloveniji, dokument ima datum 10.5.2005 (doc. 93) je povedal, da so špekulirali o Wolfovem plačilu podpore stranki premijeja Janše. Vedeli so, da sta politika in posel v Sloveniji povezana in so se o tem pogovarjali. Ponovno je povedal, da je Mladenova (nekdanji direktor Patria Slovenia, op.ur.) vprašal, če so v Sloveniji taka plačila možna in ta mi je odgovoril, da je to pogosto, zadeve nadalje niso več proučevali.

* * *

V zvezi s sestankom 1.9.2005 je povedal, da ga je organiziral Wolf, da je bilo v prostorih podjetja Zagožna, ki je bil član stranke premijeja Janše in desna roka premijeja, tema sestanka pa je bila predstavitev Rotisa Patrii. Na sestanku se je pričakovalo, da bi predstavniki premijeja Janše povedali, katero podjetje bi bilo pravi industrijski partner v Sloveniji. Ko mu je bil pokazan dokument, ki je shranjen v doc 163 je povedal, da je sam pisal z modro barvo, Riedl pa mu je odgovarjal s črno. Ko je Riedl odgovoril: »Tako je edini smiselno, da predsednik Vlade izbere podjetje, kije blizu in lojalno njegovi organizaciji. Ivanu lahko zaupa in Ivan ne bo nikoli razkril kam so bili nakazani določeni zneski« je povedal, da je v dokumentu govora o družbi Rotis. Rotis je Patria izbrala sama, seveda so pa poslušali, kaj je želel premije Janša.

* * *

Ko so mu bila predočena elektronska sporočila poslana dne 9. in 10.8.2005 (doc. 123) je povedal, da nima drugega odgovora kot to, da je šlo za prispevek stranki. Na vprašaje zakaj je bil Zagožen omenjen v tem kontekstu je povedal, da zaradi morebitnih prispevkov stranki.

* * *

Osebno je imel vtis, da je plačevanje takšne podpore popolnoma zakonito, ker mu je tako rekel Riedl. Ideja o plačevanju prispevkov stranki je prvotno prišla iz slovenske strani. Ne ve ali je to zahtevala stranka ali je to bila Wolfova ideja, sam je zaupal Riedlovim besedam.

* * *

Ko mu je bila predložena tako imenovana matrica vplivov »influential matriks«, ki jo je za slovenski projekt izdelal on je povedal, da je dr. Zagožen tisti, na katere naj bi se vplivalo, to je na interesne skupine. To pomeni, da je Zagožen v tesni povezavi s stranko SDS in da se poskuša nanj vplivati preko Walterja Wolfa. Iz tega razloga je bil dr. Zagožen najprej uvrščen v skupino ljudi, na katere naj bi se vplivalo. Zagožen je bil v skupini ljudi, ki prinaša njihovo sporočilo v Slovenijo. Glede na njihove informacije je imel Zagožen dobre zveze in zato je pri njemu napisana številka 5, to je najvišja stopnja vplivanja, kar se nanaša na kontakte z Janšo.

* * *

Memorandum z dne 1.9.2005 (doc. 129) je pisal on. Predstavnik premijeja Janše je bil dr. Zagožen. V marcu 2005 so informacijo, da je Rotis priporočila najpomembnejša vladna stranka dobili le kot sporočilo. Pod točko 6 je zapisal, da sta Črnkovič in general povedala, da poznata tehnično kakovostnejše Patriine osem kolesnike in da, če s strani Patrie ne bo nobenega vpliva, bodo zahteve v razpisu take, da bodo v primerjavi s Pandurjem ugodnejše. Na vprašanje, kaj je mišljeno z besedami, »če ne bo nobenega vpliva« je povedal, da je bilo s tem mišljeno, da bi morali vplivati na vsebino tehničnih zahtev v razpisu, to je, da bi morali zvišati nivo tehničnih zahtev, da bi bila višja kvaliteta Patriinega osem kolesnika bolje razvidna.

* * *

Oseba iz elektronske korespondence v zvezi s slovenskim projektom, ki je navedena s kraticami PM, JJ, prime minister J, je Janez Janša. Če je oseba označena z veliko črko J in če se sporočilo nanaša na Hrvaško, bi bil to Jerkovič. Da se med sestankom slišijo po telefonu s predsednikom Vlade pomeni, da se s tem odpravi problem sestajanja s predsednikom Vlade. Menili so, da bo s tem telefonskim klicem predsednik Vlade dal »svoj blagoslov«, da je pristop Patrie k projektu pravilen. Nikoli ni prišlo do stika s predsednikom Vlade po telefonu.

* * *

V zvezi z elektronskim sporočilom z dne 15.11.2005, poslanem ob 12.36 uri (doc. 168), je povedal, da je v teh sporočilih govora o Krkoviču in Zupanu, na vprašanje, zakaj bi bil dr. Zagožen prizadet in zakaj jim grozi, da ga bodo razjezili, je povedal, da zato, ker je Zagožna Patriina prošnja, da se sestanejo s premijejem, očitno prizadela. Tega sestanka namreč niso želeli organizirati. »Da nas bo mladi general zapustil«, pomeni, da je bil Krkovič njihov podpornik in bi Patrio zapustil zaradi njihove prošnje po srečanju s premijejem. Na sestanku jim je bil predstavljen kot general v Generalštabu Slovenske vojske.

Hans Wolfgang Riedlposlovnež in posrednik Patrie

Kratice, ki jih je uporabljal v svoji elektronski pošti in sicer dr.Z. pomeni dr. Zagožen, PM J pomeni slovenski premije Janez Janša, gen.Z. pomeni general Peter Zupan, JC pomeni Jureta Cekuto in WW Walter Wolf.

* * *

Sestanek dne 1.9.2005 v prostorih HSE je organiziral Walter Wolf, ki na sestanku ni bil prisoten. Namen tega srečanja je bil, da bi namestniki premijeja Janše povedali, katere družbe bi bili pravi industrijski partnerji v Sloveniji. To vprašanje je bilo namreč že 5.3. (2005) posredovano dr. Zagožnu. Da ne bi napravili napake, so vprašali najboljšega moža v Sloveniji, gospoda dr. Zagožna.

* * *

Ko mu je bilo predočeno elektronsko sporočilo z dne 22.7.2005, (doc. 119) »da ima obljubo PM in dr.Z, da bosta podprla samo njih«, je povedal, da so izhajali iz tega, da je dr. Zagožen povedal premijeju za ekonomske vidike projekta, to pomeni protidobave in ustvarjanje novih delovnih mest.

* * *

Na vprašanje, da je Rejo Niittynen v zvezi s tem povedal, da je o svetovalni proviziji z njim govoril v začetku jeseni v avtomobilu, ko sva se iz Dunaja peljala v Slovenijo (Niittynen je bil v Sloveniji 1.9.2005), da je z Riedlom o tej podpori govoril poleti 2005 (zaslišan 8.12.2009) je povedal, da o kakšni podpori stranke zagotovo ne ve ničesar, ne oporeka temu, da sta govorila o različnih možnostih in kaj bi se lahko zgodilo z denarjem. Povsem možno je, da sta se v tem času v avtu peljala z Dunaja v Slovenijo, vendar razlaga v zvezi s podporo stranke, ni točna.

* * *

Glede zapisov v dokumentu (doc. 163) z datumom 14.11.2005: »Kako je lahko v našem projektu interes premijejeve organizacije pokrit, če bo prvi pogodbenik družba, ki je blizu opoziciji (sovražnik)?', zato je edino razumno, da premije izbere firmo, ki je blizu in lojalna njegovi organizaciji«, kaj v tej zvezi pomeni organizacija premijeja, Riedl odgovoril, da očitno njegovo stranko. V tistem času je namreč potekala močna propaganda za zastopstvo tega projekta med Autocommercom, ki je bil zastopnik EADS. EADS pripada 27% Patriie. V tem elektronskem pismu sta z Rejem Niittynenom diskutirala o možnih razlogih, ki bi jih Niittynen lahko navedel vodstvu Patrie, zato, da bi pokazal, da je Rotis bolj obetavna izbira za pridobitev projekta. Autocommerce se politično pripisuje prejšnji vladi in zato po njegovem mnenju v Janševi vladi ni bil pravi zastopnik za Patrio.

* * *

Ko mu je bil predočen zapis: »On lahko zaupa Ivanu (Ivan Črnkovič, op.ur.) in Ivan ne bo nikoli razkril, kam so bili določeni zneski posredovani«, je povedal, da gre v pismu za izmenjavo špekulacij med njim in Niittynenom, ne pozna nobenega denarnega nakazila.

* * *

Ko so mu bili ponovno predočeni e-maili v dokumentu doc. 123, z dne 9. in 10.8.2005, je povedal, da gre za njegov predlog sheme za delitev odstotnih deležev svetovalnih provizij, da je takrat mislil, da bo del svetovalne provizije, ki se plača Wolfu, preko Wolfa posredovan dr. Zagožnu, da je bil v znesek provizije vključen tudi delež za +++ organizacijo. Iz Wolfove organizacije je poznal samo eno osebo, to je dr. Zagožen, imena ostalih ne pozna, zato je napisal +++.

* * *

Zaslišan dne 26.1.2010 je, ko mu je bilo predočeno, da je Wolf izjavil, da je bila storjena napaka, ko je nakazal na Wolfov račun znesek 2.323.276 EUR, povedal, da Wolfovi izjavi ne more slediti in da je to naročil Wolf.

Hans Peter Wilhelmer knjigovodja podjetja ICB

Ko so mu bile predočene pogodbe sklenjene med RHG-jem (podjetje W. Riedla, op.ur.) in ICB-jem (podjetje W. Wolfa, op.ur.), med družbo ICB in Walterjem Wolfom ter ICB in Apichatom Sirithapornom ter Walter Wolfom in Apichatom Sirithapornom je povedal, da je te pogodbe dobil od družbe RHG, oziroma od Riedla. Pogodba med RHG in ICB je bila podpisana v začetku februarja 2007.

Walter Wolflobist

Riedl mu je povedal približno trideset dni po podpisu pogodbe Patria Slovenija, da za njegovo pogodbo velja 30%-no predplačilo, to je bilo 30% njegove provizije. Tudi ICB je prejela predplačilo, spomni se okoli 2,3 milijona evrov, ki jih je prejel on osebno in so bili naslednji dan nakazani nazaj Riedlu, nato pa je bil denar nakazan družbi ICB.

* * *

Ko mu je bila pokazana pogodba med družbo RHG in podjetjem ICB je povedal, da je bila sklenjena za svetovanje Riedlu v državah, ki so navedene. Ko je bil vprašan, kdaj je bila sklenjena pogodba med RHG in ICB, in če je bila sklenjena v času med 6. in 8. 2007 je povedal,da je bila sklenjena že veliko prej.

* * *

V zvezi s sestankom 1.2.2005 v stanovanju Walterja Wolfa, je povedal, da je bilo srečanje med Riedlom in Niittynenom in njim, datuma se ne spomni, Zagožna v tej zvezi ni srečal. Sam ni sodeloval pri nobenem lobiranju. Zagožen ima objektivno gledano močan položaj v gospodarstvu, Zagožna in Janše pa ni nikoli videl skupaj. S Patrio nima ničesar opraviti in ni njen lobist. Njegova naloga je bila samo najti za Riedla močnega partnerja. To mu je tudi uspelo. Preko njega ni bila plačana nobena podkupnina.

* * *

Ko mu je bilo predočeno SMS sporočilo, v katerem Riedl Niittynenu 25.7.2006 ob 13.37 uri sporoča, da je »WWprišel na Dunaj inje tudi bodil kopijo, ker se bo dobil spremijejem in Dr.Z v hiši v Mariboru jutri. Mislim, da bodo nekatere informacije za premijeja zanimive. Prosim, ne pozabi prositi Heikkija, dapokliče. WW me je že poklical. Oni so precej živčni in zaradi tega vprašanja, lep pozdrav,« je na vprašanje, kdo je PM odgovoril, da je to premije, sicer pa je povedal, da ne ve za nobeno kopijo, da ni premijeja nikoli srečal, Zagožna je srečal večkrat.

* * *

Domneva, da se je Riedl z Zagožnom povezal za njegovim hrbtom. Dobil je vtis, da je želel Riedl preveriti njegove informacije. Na to, kaj je Riedl poslal Niittvnenu, nima vpliva. Ni vedel, da je dr. Zagožen na kakršenkoli način vpleten v Patriin posel. Ko mu je bilo predočeno, da je Riedl povedal, da je obveščevalna veriga, kar zadeva iskanja ustreznega lokalnega partnerja v Sloveniji potekala: dr. Zagožen - Wolf -Riedl - Niittynen, je povedal, da to ne drži. Riedl se je enkrat ali dvakrat oglasil pri njemu na poti iz Dunaja v Ljubljano, spremljal pa ga je Niittynen. Na teh srečanjih ni bilo govora o slovenskem projektu.

* * *

Ko mu je bil predočen zagovor Niittynena z dne 27.5.2009, je povedal, da Niittynenu ni predstavil Zagožna. Sestanka 18.5.2005 med njim, Riedlom in Zagožnom, se ne spomni.

* * *

Ko mu je bil predočen dokument v prilogi 13 zapisnika o zaslišanju z dne 22.9.2009 in se nanaša na razdelitev provizije, je povedal, da je bil ta dokument najden med hišno preiskavo v Mariboru, možno je, da je ta dokument prejel po elektronski pošti, ker sam nima računalnika, je tega lahko dobila samo njegova partnerica Edna Kernc. Kdo je izdelal ta dokument, ne ve, z roko napisane opombe niso njegove. Kaj pomeni »4,2 Org«, ne ve, bi pa lahko pomenilo, da gre tukaj za njegov odstotni delež provizije. Kaj pomeni »special bonification« 900.000 EUR v pogodbi med družbo RHG in ICB, ne zna odgovoriti, to ve Vilhermer ali Riedl.