Pomoč dobrodošla v času številnih stisk

Pahor je ob pripravljanju paketov hrane v skladišču Anine zvezdice dejal, da je ustanoviteljica fundacije Ana Lukner vzbudila njegovo pozornost, saj je bila ta zamisel po pomoči socialno ogroženim nevsiljiva, predvsem pa dobrodošla v času številnih stisk.

Predsednik je o svoji vlogi pri takih akcijah povedal, da želi vse spodbuditi k pomoči ljudem v stiski. "Nihče namreč ne ve, kdaj se lahko sam znajde v takih okoliščinah, ko bo potreboval pomoč drugih," meni Pahor. V času krize zato po njegovem prepričanju ni pomembnejšega občutka kot ta, da se lahko zaneseš na drugega.

Luknerjeva je, kot še pravi predsednik, tako razširila to dobrodelno dejavnost, da ima že nekako "blagovno znamko" med dobrodelnimi in solidarnimi organizacijami. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da lahko pomaga taki fundaciji. Zato so tudi na uradu predsednika zbirali hrano, ki jo je Pahor s seboj prinesel v skladišče Anine zvezdice. Ob tem se je zahvalil Luknerjevi za vsa njena prizadevanja.

Z akcijo bodo lahko ponovno pomagali številnim družinam v stiski

Ustanoviteljica fundacije Anina zvezdica je poudarila, da so s to že šesto akcijo Podaj svojo dlan, ki bo potekala do 13. junija, do sedaj zbrali že veliko hrane. Ob tem je izrazila veselje, da bodo z akcijo lahko ponovno pomagali številnim družinam v stiski.

Kot je pojasnila, fundaciji darujejo hrano tako podjetja kot tudi posamezniki. Izrazila je zadovoljstvo, da so se akciji pridružile tudi šole in vrtci, kjer otroci zbirajo hrano in jim s tem privzgajajo čut za sočloveka v stiski.

Namen zbiranja hrane je sicer pomoč socialno ogroženim, vendar je ob tem še večji cilj prebuditi ljudi za solidarnost, je dejala. Slovenci so po njenem prepričanju lahko med seboj zelo povezani, vendar v tem trenutku, jim te povezanosti manjka.

Okrog 40 prostovoljcev

Fundacija združuje okrog 40 prostovoljcev, vendar se ta številka, kot pravi, še povečuje. Ti prostovoljci pripravljajo pakete s hrano in jih nato razdeljujejo po Sloveniji.

Pri svojem delu in razdeljevanju hrane se Anina zvezdica povezuje s številnimi institucijami, med katerimi so tudi centri za socialno delo. Poleg tega se nanjo obračajo tudi posamezne družine in prosijo za pomoč v obliki paketov s hrano. Čas krize se zelo pozna in Luknerjeva meni, da se bo kriza še poglobila zato se bo povečevalo število družin v stiski.

Fundacijo Anina zvezdica je Luknerjeva ustanovila leta 2009 z željo pomagati družinam v stiski po vsej Sloveniji.