"Ugotavljamo, da navedena oprema ni v funkciji, ne ustreza odrejeni prometni ureditvi, prometno tehničnim in varnostnim razmeram na prometnih površinah in za njeno namestitev ni ustreznih pravnih podlag," so v dopisu Iskri zapisali v podjetju Nigrad, ki je odgovorno za vzdrževanje občinskih cest.

Iskro so pozvali, da v osmih dneh od prejema tega poziva prične z odstranitvijo radarjev, ki so v skladu s pogodbo z občino last tega podjetja. "V nasprotnem primeru bomo opremo na vaše stroške odstranili sami," je zapisal direktor Nigrada Srečko Hvauc.

Mariborska občina na čelu s takratnim županom Francem Kanglerjem je s podjetjem Iskra Sistemi sklenila 30 milijonov evrov vredno koncesijsko pogodbo, po kateri naj bi podjetje v obdobju štirih let posodobilo dotrajan semaforski sistem v mestu, pri tem pa naj bi se del plačanih kazni z na novo postavljenih radarjev stekal na njegov račun.

Prve radarje so postavili sredi oktobra lani, a je bila že nekaj dni pozneje vrsta radarjev po mestu uničenih, vrstili pa so se množični protesti, ki so naposled vodili do odstopa župana Kanglerja. Po izvolitvi novega župana je Iskra Sistemi zaradi neizdajanja kazni prometnim prekrškarjem prekinila pogodbo z občino, Fištravec pa je dal radarje izklopiti.

Iskra je občini konec aprila poslala dopis, v katerem je zahtevala sedem milijonov evrov za poplačilo prekinjene pogodbe za radarje, v nasprotnem primeru pa zagrozila s tožbo, ki bi po njenih navedbah lahko dosegla tudi več sto milijonov evrov. Občina ponujene ponudbe ni sprejela in predlagala, da realno ceno opravljenih del ugotovi neodvisna organizacija.

Iskra na ta predlog po navedbah Fištravca še ni odgovorila. "Mi smo jim predlagali, da skupaj ugotovimo realna vlaganja. Na to še ni bilo nobenega odgovora," je povedal v današnji izjavi za medije.

V javno-zasebnem partnerstvu med mariborsko občino in Iskro Sistemi je našla znake korupcije že Komisija za preprečevanje korupcije in s pomočjo državnega pravobranilstva vložila tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe. Negativno mnenje o pogodbi je izreklo tudi računsko sodišče.