Na javni razpis je prišlo skupno enajst ponudb. Od tega so bile tri ponudbe za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, pet ponudb je bilo za dobavo pohištvene opreme in tri ponudbe za dobavo medicinske opreme.

V UKC Maribor začetek del pričakujejo julija letos.

Urgentni center UKC Maribor bo največji del mreže urgentnih centrov, ki jih po vsej Sloveniji načrtuje ministrstvo za zdravje. Vrednost celotnega projekta urgentnega centra UKC Maribor vključno s specialno opremo ocenjena na približno 16 milijonov evrov.

Projekt vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Sloveniji je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini 30 milijonov evrov, skupaj s slovensko soudeležbo v višini 5,3 milijona evrov. Glavni cilj projekta je vzpostavitev sodobnih in racionalno organiziranih urgentnih centrov v 10 regionalnih bolnišnicah.