Kot so danes sporočili iz sindikata zaposlenih v Snagi in tamkajšnjega sveta delavcev, so se za tajno glasovanje odločili zaradi »številnih medijskih namigovanj o nekorektnosti in netransparentnosti izpeljanega zbora delavcev«, ki je potekal 29. maja. Torkovo glasovanje je tako potekalo ob navzočnosti notarke, ki je pripravila tudi zapisnik glasovanja.

Predsednik sindikata zaposlenih Milan Keuc ocenjuje, da rezultat ne dokazuje le, da Hajnšek uživa visoko stopnjo zaupanja zaposlenih, ampak je tudi zaupnica njegovemu načinu vodenja podjetja. Navaja še, da si skupaj s predsednikom sveta delavcev Srečkom Vargazonom trenutno prizadevata za sprejem pri županu Fištravcu.

Fištravec je po razpletu sojenja nekdanjemu županu Francu Kanglerju v zadevi Ježovita, na katerem so bili predvajani tudi različni telefonski prisluhi, Hajnška in direktorico Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman javno pozval k takojšnjemu odstopu. Glede na vsebino prisluhov je namreč ocenil, da »očitno ne izpolnjujeta niti najosnovnejših moralnih pogojev za vodenje tako pomembnih družb«.

Za 27. junij je sicer sklicana skupščina Snage, na kateri bo imenovan novi nadzorni svet, ki pa bo nato verjetno odločal tudi o morebitni odstavitvi Hajnška.