Vsi skupaj so se lani odpravili na dobre štiri milijone zasebnih potovanj, to je pet odstotkov manj kot v letu 2011, so izračunali na državnem statističnem uradu. Od teh je bilo malo več kot polovico potovanj v tujino, pri čemer je bila daleč največkrat obiskana država Hrvaška, sledile so BiH, Italija in Avstrija.

Slovenci večinoma potujemo z osebnim cestnim motornim vozilom (87 odstotkov), letalo je bilo prevozno sredstvo na desetih odstotkih potovanj. V povprečju je eno potovanje zajemalo 4,3 prenočitve.

Tisti, ki se lani niso odpravili na nobeno potovanje, so med razlogi najpogosteje navajali finančne razloge, sledili so zdravstveni razlogi in delovne obveznosti.

Na vsaj eno poslovno ali študijsko potovanje pa se je lani odpravilo 227.000 prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let; to pomeni, da je bila udeleženost na poslovnih potovanjih 13-odstotna. Kar štiri petine tovrstnih potovanj je bilo v tujino, največkrat v Nemčijo in Italijo.

Tokrat so na statističnem uradu prvi izračunali tudi podatke o enodnevnih izletih. Lani so se prebivalci Slovenije odpravili na okoli 8,8 milijona enodnevnih izletov po Sloveniji in na blizu dva milijona enodnevnih izletov v tujino. Med slednjimi sta kot cilja prevladovali Avstrija in Italija.