Kot je povedala Avsec Letonja, Slovenija glede števila mrtvih darovalcev na milijon prebivalcev presega povprečje Eurotransplanta za 36 odstotkov. Ledvica so v 88 odstotkih pridobili od umrlih zaradi možganske kapi in v 12 odstotkih od živih darovalcev sorodnikov, je dejala.

Tisoča transplantacija ledvice

Prav pred dvema tednoma pa so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana opravili tisočo transplantacijo ledvice v 40-letni zgodovini presaditve ledvic pri nas. Kot poudarja Avsec Letonja, pa se v Sloveniji soočamo s povečevanjem odstotka zavrnitev darovanja organov s strani svojcev umrlih. Največkrat je razlog za zavrnitev nepoznavanje volje umrlega in umik pred odločitvijo o darovanju.

Sicer pa je po opravljenih raziskavah razvidno, da 70 odstotkov ljudi podpira darovanje organov. Po njenem prepričanju je potrebno nadaljevati prizadevanja k večji osveščenosti ljudi o darovanju organov. Že sedaj pa je možno izraziti podporo darovanju organov preko spletne aplikacije, je še povedala.

Miha Arnol s centra za transplantacijo ledvic s kliničnega oddelka za nefrologijo interne klinike pa je pojasnil, da so lani presadili 62 ledvic, kar je leto največ do sedaj, letos pa že 25. Kot je poudaril, je čakalna vrsta za presaditev ledvic manj kot eno leto, saj ima zavod za odvzem organov več darovanih ledvic, kot pa je čakajočih bolnikov na presaditev. Poleg tega je Arnol tudi izpostavil, da je stopnja preživetja bolnikov, katerim so presadili ledvica zelo visoka, kar je posledica skrbnega vodenja bolnikov pred, ob in po presaditvi.

Transplantacija ledvic za tretjino cenejša od zdravljena z dializo

Na UKC Ljubljana so opravili prvo transplantacijo ledvic od živega darovalca leta 1970, je pojasnil Boris Sedmak s kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana. Leta 1986 so opravili prvo presaditev ledvic mrtvega darovalca. Skozi leta se je presaditev od živih darovalcev sicer manjšala, na račun povečanja zalog ledvic pridobljenih od mrtvih darovalcev, je dodal.

Koordinator transplantacijske dejavnosti v UKC Ljubljana Valentin Sojar pa je poudaril, da je uspeh na področju presaditev plod odličnega sodelovanja z zavodom za odvzem organov in tkiv ter drugimi zdravstvenimi ekipami. Poleg tega je dodal, da je sama transplantacija ledvic za tretjino cenejša kot pa stane zdravljenje bolnikov z dializo.