Mariborska livarna Maribor (MLM), ki je od aprila v postopku prisilne poravnave, še vedno ni dočakala odločitve o tem, na kakšen način bi lahko prišla do potrebnih petih milijonov evrov svežih likvidnih sredstev, s katerimi bi se lahko rešila pred dokončnim propadom. Banke za posojilo zahtevajo poroštvo države, ta pa z odločitvijo odlaša.

Fištravec je poudaril, da je MLM podjetje, ki ima zagotovljena naročila, ki so osnova njegovega reševanja iz nastalega položaja. "Vendar vsak dan odlaganja rešitve povečuje negotovost med naročniki in zmanjšuje njihovo pripravljenost poslovanja s podjetjem."

Po podatkih župana se večina bank strinja s konverzijo svojih povpraševanj do MLM v lastniške deleže in da to rešitev podpirajo vse največje banke. "Menim, da je to zadostna osnova, da se naredi korak naprej pri reševanju MLM. To je, da se z vladno avtoriteto zagotovi 5,1 milijona evrov za zagotavljanje likvidnostnega denarja za poslovanje zdravih delov MLM preko poletja."

Fištravec je premierko in ostale člane vlade, ki naj bi čez dva tedna prišli na uradni obisk v Maribor, tudi spomnil, da bi propad MLM "za seboj potegnil vsaj 10 do 20 krat višje stroške, ki jih bomo morali plačati državljani". "Ob tem da bi s tem tudi uničili pomemben vir posebnega znanja in industrijske kulture, ki v svetu znova pridobiva na veljavi," je med drugim še zapisal.