Po opozorilih predstavnikov izolske občine o številnih sumih, da gre pri marsikaterih zakupnikih za špekulante, so se z ministrstvom in skladom dogovorili za podroben inšpekcijski pregled vseh zemljišč v lasti sklada na območju Izole, je v izjavi ob sklepu današnjega obiska v Slovenski Istri pojasnil Židan.

Inšpekcijska akcija zajema preko 6000 parcelnih delov v skupni površini 869 hektarjev, kjer je prijavljenih več kot 1300 zakupnikov. Akcijo bodo zaključili v roku 14 dni, obdelava podatkov pa bo zaključena 21. junija. Že zdaj pa sklad kmetijskih zemljišč ugotavlja, da so zemljišča zelo različno obdelana, od vzorno obdelanih do popolnoma neobdelanih, je pojasnil minister.

Zakupniki z neobdelanimi zemljišči bodo sprva prejeli pogojne odpovedi pogodb s hkratnim pozivom, da v roku enega meseca zemljišča obdelajo. V nasprotnem primeru bo sledila dokončna odpovedi zakupnega razmerja, je napovedal Židan.

Že zdaj pa nadzorniki na terenu ugotavljajo, da je na teh zemljiščih veliko več objektov, kot je bilo do zdaj evidentiranih in prijavljenih. Minister je pojasnil, da objekte, ki so spojeni s tlemi, nadzorniki prijavljajo pristojni gradbeni inšpekciji, objekte, ki niso spojeni s tlemi, kot denimo razni pomožni objekti, pa bodo obravnavali podobno kot zakupnike, ki zemlje ne obdelujejo.

Po besedah izolskega župana Igorja Kolenca želijo s podrobnim pregledom preprečiti malverzacije, niso pa ukrepi uperjeni proti vrtičkarjem. V Izoli so namreč ugotovili, da v marsikaterem primeru posamezniki z drugih koncev države "kupijo po sedem, 16, 100 kvadratnih metrov zemljišča in od tam imajo predkupno pravico in se širijo kot rakave celice".

Židan pa sicer glede vprašanja črnih gradenj na splošno dopušča možnost pogojne "amnestije". Koalicija je na enem od nedavnih sestankov po njegovih besedah soglašala z njegovim predlogom, po katerem bi črnograditeljem, ki izpolnjujejo siceršnje pogoje za legalizacijo objektov, to omogočili ob plačilu neke visoke vrednosti, "ki pa je še vedno pomembno nižja, kot da se objekt zruši". S takšnim ukrepom bi od legalizacije imel korist tudi državni proračun, je dodal.

Sicer pa je Židan predstavnikom ribičev v Izoli predstavil tudi dosežena izhodišča glede skupne ribiške politike EU, v prvi vrsti glede zavržkov. Ministrstvo je po besedah predstavnice ribičev Snežane Levstik izpolnilo svoje obljube glede načrtovanih izhodišč, na današnjem sestanku pa so se tudi dogovorili, da bodo v prihodnjih mesecih poskušali določiti vizijo gospodarskega ribištva Slovenije do leta 2020.

Židan se je danes v okviru obiska v Slovenski Istri sicer mudil tudi v Kmetijski zadrugi Agraria v Kopru, se udeležil vrha kmetijskih in živilskih podjetjih v Portorožu ter obiskal Pomorski muzej Sergeja Mašere v Piranu, popoldne pa se bo na Hrvaškem sestal še s hrvaškim ministrom za okolje na temo implementacije Nature 2000.