Kako je svetovnim delniškim trendom sledil naš glavni delniški indeks, glede na to, da je rast slovenskega gospodarstva močno vpeta v mednarodne gospodarske tokove? Delniški indeks SBITOP je v prvih petih mesecih letošnjega leta izgubil 3,8 odstotka vrednosti.

Med delnicami znotraj indeksa je največ pridobila delnica Zavarovalnice Triglav, ki je dosegla 17,6-odstotno rast, kar je na eni strani rezultat rasti dobička v letu 2012 (tudi na račun nižjih zavarovalnih premij) in dejstva, da je potencialni kandidat za uvrstitev na seznam naložb, ki jih bo prodala nova vlada in za katero obstaja večje zanimanje tujih vlagateljev. Na drugem mestu je delnica Gorenja s 7,1-odstotno rastjo. V letu 2012 so ustvarili 52.000 evrov dobička, kar je 8,9 milijona evrov manj kot leto poprej. Ob tem jim je uspelo zmanjšati zadolženost in preseliti del proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo. Podobno rast je dosegla delnica Telekoma.

Na drugi strani ima s skoraj 40-odstotnim padcem najslabši donos delnica Nove KBM. V letu 2012 so ustvarili 205 milijonov evrov izgube, čiste obresti so se znižale za 22 odstotkov, oslabitve so se zvišale za skoraj 90 odstotkov, delež nedonosnih terjatev v bruto kreditnem portfelju se je zvišal na 18,7 odstotka, država pa je zaradi dokapitalizacije povečala lastništvo na 79,4 odstotka (ne upoštevaje Kapitalsko in Slovensko odškodninsko družbo). Nezadovoljni so lahko tudi lastniki Mercatorjevih delnic, ki so utrpeli 23,7-odstotno znižanje vrednosti svoje naložbe. Padec je posledica 104,6 milijona evrov visoke izgube.

Vlaganje na delniških trgih tako še vedno pomeni možnost dodatnega zaslužka, kljub ne ravno najboljšim obetom glede svetovne, zlasti pa domače gospodarske rasti. Odločitve je treba sprejeti preudarno, velik poudarek pa mora biti namenjen razpršitvi in likvidnosti naložb.

Ta prispevek ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov in prav tako ne priporočila za nakup ali prodajo katerih koli finančnih instrumentov. V obravnavane finančne instrumente nalagajo tudi nekateri investicijski skladi, ki jih upravlja Abanka Skladi, d.o.o., in družba Abanka Skladi, d.o.o.