Nova Gorica, Sežana. Kmetje na Primorskem so po divjih prašičih, volkovih, medvedih, krokarjih in risih dobili nove sovražnike – jelene, ki vse bolj številčno prihajajo iz bližnjih gozdov. Vse več pa je na primorskih cestah tudi prometnih nesreč, v katerih je udeležena divjad.

»Jeleni so pojedli precej mladih trt in povzročili nepopravljivo škodo. Poškodovane trte vsaj dve leti ne bodo obrodile. Poleg jelenjadi je po vinogradih tudi polno sledi divjih prašičev, ki so se na Krasu naselili pred dvajsetimi leti,« pripoveduje Rok Grecs iz vasi Kopriva na Krasu. Pravi, da vinogradniki razmišljajo, kako se bi obranili jelenov. »Ograditev vinogradov ne pride v poštev, ker bi bilo vse skupaj predrago. Tako ostane žal edini način – odstrel živali. Prve jelene smo opazili že pozimi, ko so se spravili nad ograjo iz bršljana. Kaj bo, ko bo grozdje dozorelo, sploh še ne razmišljamo. Že doslej smo imeli jeseni velike probleme s ptiči in jazbeci.«

V Italiji odstrel jelenov ni dovoljen

Na slovenskem delu Krasa na leto uplenijo približno 13 jelenov, na italijanski strani pa je njihov odstrel prepovedan. Na italijanski strani se zato zavzemajo za selektivni odstrel, da bi omejili število divjadi, ki povzroča vse več škode v kmetijstvu.

Jeleni se vse pogosteje pojavljajo tudi v Brdih. Predsednik briškega lovskega okraja Mario Leopoli poudarja, da imajo slabe izkušnje z divjimi prašiči in da so jelene opazili v številnih briških vaseh na italijanski strani in celo v Gorici.

Anton Iskra, starešina lovske družine Gorica, potrjuje, da je tudi na naši strani število jelenjadi v porastu. Tako se jeleni pomikajo proti dolini iz Trnovske in Banjške planote kot tudi goriškega in sežanskega Krasa. Glavni vzrok za to lovci vidijo v zaraščanju površin in opuščanju živinoreje. Največ škode v kmetijstvu na severnem Primorskem povzročajo divji prašiči. Po besedah Antona Iskre so lani člani lovske družine Gorica odstrelili 277 divjih prašičev, pred desetimi leti v celem letu 50, letos pa že 75. »Samo na območju naše lovske družine so lani divji prašiči povzročili za več kot 22.000 evrov škode. Pojavlja se že težava, da lovske družine nimamo dovolj denarja za povračilo škode kmetom,« pravi Iskra.

Odstrelili bi polovico divjadi

Poleg lovnih vrst divjadi so na Primorskem problematične tudi zavarovane vrste, ki napadajo predvsem drobnico. To velja še posebej za volka, ki ga ni moč pregnati s psi ali osli, vse pogosteje pa tudi medveda in krokarje, na vinogradniških območjih pa nekatere vrste zavarovanih ptic. Zato kmetje in člani agrarnih skupnosti na nekaterih območjih na Primorskem predlagajo celo odstrel vsaj polovice vse divjadi. jal