»Zaradi anonimnih obtožb in javnih objav so inšpekcijske službe v preteklih dveh mesecih opravile številne nadzore, pri čemer ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti,« so pojasnili v vodstvu zasebnega Vrtca Zarja. Vrtec se je znašel na očeh javnosti in inšpekcijskih nadzorov zaradi obtožb, da naj bi v skupini Sonček pred velikonočnimi prazniki vzgojiteljici otrokom z lepilnim trakom lepili usta in jih umirjali z zapiranjem na balkon. Kriminalisti dva meseca pozneje še vedno vodijo predkazenski postopek, javnost pa je medtem znova razburila novica, da naj bi vzgojiteljici, ki naj bi aprila ukrep osamitve priznali in prostovoljno podali odpoved, minuli mesec vrtec tožili.

V tožbi naj bi vzgojiteljica in njena pomočnica izpodbijali podpisa k odpovedi delovnega razmerja zaradi domnevnega trpinčenja otroka. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani so potrdili, da so prejeli tožbi vrtca zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ravnateljica vrtca Jelka Golob pa navaja, da »je vrtec prejel tožbo ene od vzgojiteljic, ki je podala odpoved delovnega razmerja in zdaj želi službo nazaj. Inšpekcijski nadzor Inšpektorata za delo RS, ki je preverjal postopek odpovedi delovnega razmerja obeh strokovnih delavk, ki sta podali odpoved, je pokazal, da v postopku ni bilo nepravilnosti ali neskladnosti z določili delovnopravne zakonodaje.«

Dodaja, da vrtec doslej ni prejel nobene pritožbe zaposlenih, tudi ne glede domnevnega mobinga. Nasprotno pa naj bi več anonimnih pisem z grožnjami, nadaljuje ravnateljica, prejel lastnik vrtca. V pismih naj bi bilo zapisano, da »je treba odstaviti ravnateljico in sprejeti v delovno razmerje vzgojiteljici, ki sta pisno potrdili izločanje otroka na teraso v zimskem času in podali odpoved delovnega razmerja, v nasprotnem primeru sledijo medijske diskreditacije«, pojasnjuje ravnateljica in dodaja, da anonimni pisci grožnjo že uresničujejo.

Sicer pa so po njenih besedah na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport pričakovano ugotovili, da je vodstvo Vrtca Zarja po seznanitvi z ravnanji obeh strokovnih delavk izvajalo vse aktivnosti za varovanje pravic otrok skladno s šolsko zakonodajo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti pa je po opravljenem inšpekcijskem nadzoru vrtcu naložilo, da mora pripraviti poročilo o stanju varstva in zdravja pri delu ter izvedenih varstvenih ukrepih, še pristavlja ravnateljica.