V občinah protestirajo, kljub temu pa so odgovorni racionalizacijo odločeni izpeljati. Po tem predlogu bodo spremembe občutili tako javni uslužbenci v davčni službi kot tudi državljani. Po reorganizaciji bo za stranke le dva dni v tednu (zdaj štirikrat na teden) odprta tudi davčna pisarna v Tolminu, po površini naši največji občini. Informacije strankam bo dajala le ena uslužbenka, ki bo sprejemala vloge in jih pošiljala v reševanje predvsem v Novo Gorico in v manjši meri v Idrijo in Ajdovščino. Preostalih pet davčnih uslužbencev v Tolminu bo opravljalo le odmero za stavbna zemljišča za območje vseh štirih upravnih enot, ki spadajo pod davčni urad v Novi Gorici (Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica). V Ajdovščini bodo odmerjali dohodnino, v Idriji najemnine, vse druge zadeve pa bodo morali občani opravljali v Novi Gorici. Iz Trente se bodo morali voziti kar 90 kilometrov daleč.

Načelnik tolminske upravne enote Zdravko Likar ob načrtovani reorganizaciji pravi: »Čez dobrih deset let bo zaradi upokojitve le še ena uslužbenka v tolminski davčni upravi. Tovrstnih služb v Posočju ne bo več, ker bodo vse zadeve delali v Novi Gorici. Najbolj bodo trpeli državljani, ker zadev ne bodo mogli več opravljati v Tolminu, ampak se bodo morali voziti v Novo Gorico. Večji bodo stroški, daljši bo čas reševanja zadev. Zdaj iz pisarn upravne enote, sodišča in notarja skočijo še na davčno upravo in je zadeva takoj rešena.« jal